U.S. flag An official website of the United States government
 1. Home
 2. For Consumers
 3. Consumer Updates
 4. Mga Panguhaning Pagsusuri ng COVID-19
 1. Consumer Updates

Mga Panguhaning Pagsusuri ng COVID-19

Image
Graphic showing COVID-19 testing, test processing and an illustration of the virus.

English

Mayroon bang pagsusuri sa COVID-19 na sa tingin mo ay maaaring expired na? Magbasa pa tungkol sa impormasyon ng petsa ng pag-expire para sa mga diagnostic na pagsusuri sa OTC COVID-19 na awtorisado ng FDA sa bahay.

Ang pagsusuri sa COVID-19 ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa paglaban sa virus. Ang pag-unawa sa mga pagsusuri para sa COVID-19, kabilang ang iba't ibang uri ng mga pagsusuri at paggamit ng mga ito, at ang mga uri ng mga sample na ginagamit sa mga pagsusuri, ay susi sa paggawa ng may kaalamang desisyon na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan.

Mga Uri ng Pagsusuri

Mayroong iba't ibang uri ng mga pagsusuri ng COVID-19 - mga pagsusuri sa diagnostic at pagsusuri sa antibody.

Maaaring makita sa mga diagnostic test kung kasalukuyan kang nahawahan ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. May dalawang karaniwang uri ng mga diagnostic test para sa COVID-19:

 • Mga molecular test, gaya ng polymerase chain reaction (PCR) at iba pang nucleic acid amplification test (NAAT) test, na tumutukoy ng genetic na materyal na tinatawag na RNA mula sa virus 

 • Mga antigen test, na kadalasang tinatawag na mga rapid test o, para sa ilan, mga pagsusuring ginagawa sa bahay o sariling ginagawa, na tumutukoy ng mga protinang tinatawag na mga antigen mula sa virus

Karaniwang kinokolekta ang mga sample para sa mga diagnostic test para sa COVID-19 gamit ang anterior nares (nasal) swab sample. Gumagamit ang ilang diagnostic test ng iba pang sample na gaya ng mid-turbinatenasopharyngealoropharyngeal, o laway  na sample. Depende sa nilalayong gamit, maaaring isagawa ang mga diagnostic test para sa COVID-19 sa isang laboratoryo, standalone na lugar sa pagsusuri, tanggapan ng doktor o klinikang pangkalusugan, o sa bahay. Para sa karamihan ng mga molecular na diagnostic test para sa COVID-19, pupunta ka sa isang lugar sa pagsusuri para makolekta ang iyong sample at para sa iba, maaari mong kolektahin ang sarili mong sample sa bahay gamit ang isang home collection kit at ipadala ito sa laboratoryo para sa pagsusuri. May ilang pagsusuri, na kinabibilangan ng karamihan ng mga antigen test, na maaaring ganap na isagawa sa bahay at nagbibigay sa iyo ng mga resulta sa loob ng ilang minuto nang hindi kinakailangang ipadala ang sample mo sa isang laboratoryo.  

Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng diagnostic test para sa COVID-19, maaari kang maghanap ng lugar sa pagsusuri sa komunidad sa iyong estado. Maaari ka ring gumamit ng diagnostic test para sa COVID-19 na ginagawa sa bahay na awtorisado ng FDA na nagbibigay sa iyo ng opsyong masuri ang sarili kung saan ka kumportable.  Tiyaking titingnan ang website ng Mga OTC Diagnostic Test para sa COVID-19 na Ginagawa sa Bahay para sa impormasyon tungkol sa mga petsa ng pag-expire, sino ang maaaring gumamit sa pagsusuri, at iba pang detalye na maaaring makatulong sa iyong magpasya kung anong pagsusuri ang naaangkop para sa iyo. Para sa kaalaman, pinahihintulutan ang mga diagnostic test para sa COVID-19 para sa mga partikular na paggamit at sa pangkalahatan, mas tumpak ang mga molecular test para sa COVID-19 na ginagawa sa laboratoryo kumpara sa mga pagsusuring ginagawa sa bahay.

Upang mas maging tumpak ang isang antigen diagnostic test para sa COVID-19 na ginagawa bahay, mahalagang ulitin ang pagsusuri pagkalipas ng 48 oras kasunod ng negatibong resulta ng pagsusuri, may mga sintomas ka man o wala, upang mabawasan ang posibilidad mo sa isang maling negatibong resulta ng pagsusuri. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano mapapaliit ang posibilidad mo na makakuha ng maling negatibong resulta sa isang antigen test para sa COVID-19 na ginagawa sa bahay, basahin ang aming Komunikasyon Tungkol sa Kaligtasan ng FDA. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbasa at pag-unawa sa mga resulta ng iyong pagsusuri, tingnan ang Pag-unawa sa Mga Resulta ng OTC Antigen Diagnostic Test para sa COVID-19 na Ginagawa sa Bahay.

Para sa mga detalye tungkol sa bawat awtorisadong pagsusuri sa diagnostic para sa COVID-19, tingnan ang mga listahan ng mga awtorisadong Pagsusuring Diagnostic na molekyular at Pagsusuring Diagnostic na Antigen, pati na rin ang webpage ng Pambahay na pagsusuring diagnostic para sa COVID-19. Gamit ang box para sa paghahanap sa mga talahanayan ng EUA, maaari kang gumamit ng mga keyword upang hanapin at i-filter ang uri ng pagsubok o collection kit na iyong hinahanap. Dahil awtorisado ang mga bagong pagsubok na gamitin, idinaragdag ang mga ito sa mga talahanayang ito upang ma-access ng sinuman ang napapanahong impormasyon sa lahat ng awtorisadong pagsusuri at mga kit sa pagkolekta.

Pagsusuri sa antibody (o serology) ay naghahanap ng mga antibodies sa iyong dugo na ginawa ng iyong immune system bilang tugon sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Ang mga pagsusuri sa antibody ay hindi dapat gamitin upang masuri ang isang kasalukuyang impeksyon sa SARS-CoV-2 o COVID-19 at, sa oras na ito, hindi rin dapat gamitin upang suriin ang kaligtasan sa sakit. Higit pang pananaliksik ang kailangan upang matukoy kung ano, kung mayroon man, ang mga pagsusuri sa antibody ay maaaring sabihin sa amin tungkol sa kaligtasan sa sakit ng isang tao.

Ang mga sample para sa mga pagsusuri sa antibody ay karaniwang kinokolekta ng isang doktor o iba pang medikal na propesyonal sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo mula sa isang daliri o iyong ugat. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagsusuri sa antibody, bisitahin ang Pagsusuri ng Antibody (Serology) para sa COVID-19: Impormasyon para sa mga Pasyente at Mga Kumukunsumo.

Mga Uri ng Sample

Ang iba't ibang mga pagsubok ay pinahihintulutan na gamitin sa iba't ibang uri ng mga sample. Ang pinakakaraniwang uri ng sample ay:

Mga Target na Lokasyon ng Sampol na Pagsubok sa COVID-19: Butas ng Ilong, Mid-turbinate, Nasopharyngeal, Oropharyngeal

Mga halimbawa gumamit ng pamunas (katulad ng isang mahabang Q-Tip) upang kumuha ng sample mula sa ilong o lalamunan. Ang mga uri ng mga sample ay kinabibilangan ng:

 • Anterior Nares (Nasal) – kumukuha ng sample mula sa loob lamang ng butas ng ilong
 • Mid-turbinate – kumukuha ng sample mula sa itaas sa loob ng ilong
 • Nasopharyngeal – kumukuha ng sample mula sa kaloob-looban ng ilong, na umaabot sa likod ng lalamunan, at dapat lamang kolektahin ng isang sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan
 • Oropharyngeal – kumukuha ng sample mula sa gitnang bahagi ng lalamunan (pharynx) sa kabila lang ng bibig, at dapat lamang kolektahin ng isang sinanay na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan

Sample ng laway sa pamamagitan ng pagdura sa isang tubo sa halip na gumamit ng pamunas ng ilong o lalamunan.

Sample ng dugo ay ginagamit lamang upang suriin para sa mga antibodies at hindi upang masuri ang COVID-19. Ang mga venous blood sample ay karaniwang kinokolekta sa opisina o klinika ng doktor. Ang ilang mga pagsusuri sa antibody ay gumagamit ng mga sample ng dugo mula sa stick ng daliri.

Magbasa Pa    

Maaari kang magbasa pa tungkol sa mga indibidwal na uri ng mga pagsusuri, komunikasyon tungkol sa kaligtasan at kung paano bibigyang-kahulugan ang mga resulta ng iyong pagsusuri sa mga link sa ibaba:

Mag-ulat ng mga Masamang Pangyayari

Hinihikayat ng FDA ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mga pasyente na mag-sumbong ng mga masamang kaganapan o epekto pati na rin ang mga isyu sa pagganap na nauugnay sa paggamit ng mga pagsusuri sa COVID-19 o iba pang mga produktong medikal sa MedWatch Safety Information at Adverse Event Reporting Program ng FDA:

 • Kumpletuhin at isumite ang report sa online sa pamamagitan ng MedWatch website ng FDA.
 • I-download ang form o tumawag sa 1-800-332-1088 para humiling ng form, pagkatapos ay kumpletuhin at ibalik sa address sa form o isumite sa pamamagitan ng fax sa 1-800-FDA-0178.
 
Back to Top