U.S. flag An official website of the United States government
 1. Home
 2. For Consumers
 3. Consumer Updates
 4. Mga Pangunahing Pagsubok sa Sakit na Coronavirus 2019
 1. Consumer Updates

Mga Pangunahing Pagsubok sa Sakit na Coronavirus 2019


English

Marahil ay marami na kayong narinig tungkol sa pagsubok sa sakit na coronavirus 2019 (COVID -19) kamakailan. Kung sa palagay mo ay mayroon kang sakit na COVID-19 at kailangan ng pagsubok, makipag-ugnayan kaagad sa iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan, lokal na parmasya, o lokal na kagawaran ng kalusugan. Walang–patid sa paggawa ang FDA para madagdagan ang maaring magamit na mga kritikal na produktong medikal, kabilang ang mga pagsubok para sa SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19,upang labanan ang pandemyang COVID-19. Alamin ang iba't ibang uri ng mga pagsubok at mga nauugnay na hakbang nito.

Mga Uri ng Pagsubok

Mayroong dalawang magkaibang uri ng pagsubok – pagsubok na diyagnostika at pagsubok na antibody.

 1. Ang pagsubok na diyagnostika ay maaaring ipakita kung mayroon kang aktibong impeksyon sa coronavirus at dapat gawin ang mga hakbang upang mag-quarantine o ibukod ang iyong sarili sa iba. Sa kasalukuyan mayroong dalawang uri ng pagsubok na diyagnostika - molekular na pagsubok, tulad ng RT-PCR na pagsubok, na nakikita ang henetikong materyal ng virus, at ang pagsubok sa antigen na nakikita ang mga tiyak na protina mula sa virus.
 2. Ang pagsubok na antibody ay naghahanap sa mga antibodies na ginawa ng iyong sistemang imyunidad bilang tugon sa isang banta, katulad ng isang tiyak na virus. Ang mga antibodies ay makatutulong upang labanan ang mga impeksyon. Ang mga antibodies ay maaaring tumagal ng ilang araw o linggo upang mabuo pagkatapos mong magkaroon ng impeksyon at ito’y maaaring manatili sa iyong dugo nang ilang linggo o higit pa pagkatapos gumaling. Dahil dito, ang mga pagsubok sa antibody ay hindi dapat gamitin upang masuri COVID-19. Sa oras na ito ay hindi alam ng mga mananaliksik kung ang pagkakaroon ng antibodies ay nangangahulugan na ikaw ay ligtas sa COVID-19 sa hinaharap.

Iba’t-ibang uri ng Pagsubok sa Coronavirus

 
  Pagsubok na Molekular Pagsubok na Antigen Pagsubok na Antibody
Kilala rin bilang… Pagsubok na Diyagnostika, pagsubok na viral, pagsubok na molekular, pagsubok ng amplification (NAAT), pagsubok na RT- PCR, pagsubok na LAMP

Diagnostic Test

Serological test, serology blood test, serology test
Paano kinuha ang sampol…

Nasopharyngeal (ang bahagi ng lalamunan sa likod ng ilong) ilong o lalamunan na pagpahid (pinaka karaniwang pagsubok)

Laway (mga ilang pagsubok)

Ilong o nasopharyngeal na pagpahid (karamihan sa mga pagsusuri) Paglagay ng daliri or pagkuha ng dugo
Gaano katagal bago makuha ang resulta…

Parehong araw (sa ilang lokasyon)

o hanggang isang lingo (mas matagal sa ilang mga lokasyon na may maraming mga pagsubok)

Ang ilan ay maaaring napakabilis (15 - 30 minuto), depende sa pagsubok

Parehong araw (maraming lokasyon)

o 1-3 araw

Kailangan ba ng isa pang pagsubok… Ang pagsubok na ito ay karaniwang lubos na tumpak at kadalasan ay hindi na kailangang ulitin pa. Ang mga positibong resulta ay karaniwang lubos na tumpak, ngunit ang mga maling positibo ay maaaring mangyari, lalo na sa mga lugar kung saan kakaunti ang mga tao na mayroong virus. Negatibong resulta ay maaaring kailanganing kumpirmahin sa molekular na pagsubok. Minsan ang pangalawang pagsubok ng antibody ay kinakailangan para sa tumpak na mga resulta.
Ano ang ipinapakita nito… Sinusuri ang aktibong impeksyon sa coronavirus Sinusuri ang aktibong impeksyon sa coronavirus Ipinapakita kung nahawahan ka ng coronavirus sa nakaraan
Ano ang hindi nito magagawa… Ipakita kung nagkaroon ka ng COVID-19 o nahawaan ng virus na sanhi n COVID-19 noong nakaraan Ang mga pagsubok sa antigen ay mas malamang na makaligtaan ang aktibong impeksyon sa COVID-19 kumpara sa mga pagsubok na molekyular. Maaring ipag-utos ng iyong tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan ang molekular na pagsubok kung ang iyong pagsubok sa antigen ay nagpapakita ng isang negatibong resulta ngunit mayroon kang mga sintomas ng COVID-19. Masuri ang COVID-19 sa oras ng pagsubok o ipakita na wala kang COVID-19

Mga Pagsubok na Diyagnostika na may mga Alternatibong Pagpipilian

Diyagnostikang pagsubok na ngayon ay maaring magamit kasama ang mga alternatibong pamamaraan at benepisyo.

 • Mabilis, sentro ng pangangalaga na diyagnostikang pagsubok ay gumagamit ng sampol na mucus mula sa ilong o lalamunan ngunit ito’y maaaring sinuri sa tanggapan ng doktor o klinika kung saan nakolekta ang sampol at ang resulta ay maaring makuha ng ilang minuto lamang. Ang mga ito ay maaring pagsubok na molekular o antigen na pagsubok.
 • Ang mga kombinasyon na pagsubok ay maaaring sumuri para sa trangkaso at coronavirus nang sabay. Ang ilan ay maaaring sumubok para sa maraming iba't ibang mga uri ng mga virus sa paghinga, kasama ang isa na sanhi ng COVID-19.
 • Pagsubok na koleksyon sa bahay, maaring magamit lamang sa pamamagitan ng reseta mula sa isang doktor, pinapayagan ang pasyente na kolektahin ang sampol sa bahay at ipadala ito nang direkta sa laboratoryo para sa pagsusuri. Ang ilang mga pagsubok sa koleksyon sa bahay ay mayroong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na nangangasiwa sa sample na koleksyon sa pamamagitan ng video kasama ang pasyente.
 • Ang pagsubok sa laway ang pasyente ay pinapayagan na dumura sa isang tubo sa halip na pahidan ang kanilang ilong o lalamunan. Ang pagsubok sa laway ay maaaring maging mas komportable para sa ilang mga tao at maaaring maging mas ligtas para sa mga manggagawa ng pangangalagang pangkalusugan na maaaring mas malayo sa panahon ng koleksyon ng sampol.

Molekyular na Diyagnostikang Pagsubok

Maraming mga kumpanya at lab ang nakabuo ng mga pagsubok upang masuri ang COVID-19 batay sa pagkatuklas ng henetikong materyal ng virus sa isang sampol na mula sa ilong o lalamunan ng pasyente. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magbago habang ang makabagong teknolohiya ay maging maaring magagamit, ngunit sa kasalukuyan ang mga tipikal na hakbang sa pagsubok na molekular ay ang mga:

 1. Doktor, parmasyutiko, o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay ipinag-utos ang pagsubok sa COVID-19. Lahat ng kasalukuyang awtorisadong mga pagsubok sa COVID-19, kabilang ang mga ginamit na kit sa koleksyon sa bahay, ay nangangailangan ng reseta o utos mula sa isang propesyonal sa kalusugan.
 2. Ikaw o ang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay gumagamit ng natatanging pamahid upang makolekta ang mucus mula sa iyong ilong o lalamunan.
 3. Ikaw o ang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay naglagay ng pamahid sa isang isteril na lalagyan at selyado ito para sa transportasyon sa laboratory.
 4. Sa panahon ng proseso ng pagpapadala, ang karamihan sa mga molekyular na pagsubok na pamahid ay dapat manatili sa loob ng tiyak na tamang temperatura upang ang pagsusuri ay maging tumpak. Kinakailangang dumating ang sampol sa laboratoryo sa loob ng 72 oras.
 5. Ang teknisyan sa laboratoryo ay naghahalo ng mga likido sa pamahid upang kunin ang henetikong materyal ng anumang virus na maaaring nasa pamahid.
 6. Ang teknisyan sa laboratoryo ay gumagamit ng mga espesyal na reagents, na tinatawag na mga primer at probes, at makina ng makabagong teknolohiya upang magsagawa ng maraming kontroladong pagpapainit at siklo ng pagpapalamig para palitan ang virus na RNA sa DNA, at pagkatapos ay gagawa ng milyon-milyong mga kopya ng DNA. Ang ilang mga pagsubok ay gumagamit lamang ng isang siklo sa pag-iinit upang makagawa ng mga kopya ng DNA.
 7. Kapag ang mga tiyak na sinasaliksik ay magbigkis sa DNA, isang espesyal na uri ng ilaw ang nalilikha na maaring makita ng makina at ang pagsubok ay nagpapakita ng "positibo" na resulta para sa impeksyon na may kasamang SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Pagtaas ng Access sa Pagsubok

Patuloy na nakikipagtulungan ang FDA sa mga bumubuo ng pagsubok upang makagawa ng mas maraming mga pagsubok sa coronavirus na magagamit sa mas maraming tao Isang paraan upang masuri ang mas maraming tao ay sa pamamagitan ng kombinasyon ng materyal na genetiko mula sa mga pamahid ng maraming tao sa isang pagsubok. Kung ang pagsubok ay "negatibo," o hindi nagpapakita ng coronavirus, kung gayon wala sa mga taong ito na ang kanilang mga pamahid na kasama sa batch na iyon ay malamang na magkaroon ng aktibong impeksyon sa coronavirus. Kung ang pagsubok ay "positibo," na ipinapakita ang pagkakaroon ng virus na sanhi ng COVID-19, muling susuriin ang bawat pamahid upang makita kung sino ang positibo.Makakatipid ito ng oras at mga materyales sa pagsubok, pinapayagan ang mga technician ng lab na subukan ang mas marami pang mga sample. Ang prosesong ito ay tinatawag na pooling, o pooled sample na pagsubok, at pinaka-kapaki-pakinabang sa mga lugar na kung saan inaasahang negatibo ang karamihan sa mga sample.

Walang 100% na tumpak na pagsubok sa lahat ng oras.Mayroong ilang mga bagay na maaaring makaapekto sa kawastuhan ng pagsubok kabilang dito ang:

 • Maaaring mayroon kang virus, ngunit maaaring hindi ito nakolekta ng pamahid mula sa iyong ilong o lalamunan.
 • Ang pamahid o mucus na sampol ay maaaring aksidenteng kontaminado ng virus sa panahon ng koleksyon o pagsusuri.
 • Ang pamahid sa ilong o lalamunan ay maaaring hindi napanatili sa tamang temperatura bago ito nasuri.
 • Maaring hindi gumana ng tama ang mga kemikal na ginamit upang hanguin ang henetikong material ng virus at makagawa ng mga kopya ng virus ng DNA.

Pagsubok na Antigen

Ang mga pagsubok sa antigen ay karaniwang nagbibigay ng mga resulta ng pagsusuri ng isang aktibong impeksyon ng coronavirus mas mabilis kaysa sa mga molekular na pagsubok, ngunit ang mga pagsubok sa antigen ay may mas mataas na posibilidad na nawawala ang aktibong impeksyon. Kung ang pagsubok na antigen ay nagpapakita ng negatibong resulta, nagpapahiwatig ito na wala kang aktibong impeksyon sa coronavirus, ang iyong tagapagkaloob ng pangangalaga ng kalusugan ay maaring mag utos ng isang molekular na pagsubok upang kumpirmahin ang resulta.

Pagsubok na Antibody (Serology)

Ang mga pagsubok sa Antibody ay maaaring magbigay ng mabilis na mga resulta, ngunit hindi dapat gamitin upang masuri ang isang aktibong impeksyon. Ang natutuklasan lamang ng pagsubok na antibody ay ang mga antibodies na nabubuo ng sistemang imyunidad bilang tugon sa virus, hindi mismo ang virus. Para makabuo ng sapat na mga antibodies maaaring tumagal ito ng ilang araw hangang ilang linggo para matuklasan sa pamamagitan ng isang pagsubok.

Hindi namin alam kung gaano katagal ang mga antibodies na mananatili sa katawan kasunod ng impeksyon sa virus na sanhi ng COVID-19. Hindi namin alam kung ang mga antibodies ay nagbibigay sa iyo ng proteksiyon na kaligtasan sa sakit laban sa virus, kaya ang mga resulta mula sa isang serology test ay hindi dapat gamitin upang malaman kung mayroon kang kaligtasan sa sakit mula sa virus. Binabalaan ng FDA ang mga pasyente laban sa paggamit ng mga resulta mula sa anumang pagsubok sa serolohiya bilang isang pahiwatig na maaari nilang ihinto ang mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang iba pa, tulad ng pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao o paghinto sa pagsusuot ng mga pantakip sa mukha.

Pagsubok sa COVID-19 Sa Iyong Komunidad

Ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng pagsubok sa COVID-19 ay makipag-ugnayan sa iyong tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan. Maaari mo ring bisitahin ang website ng iyong estado o lokal na departamento ng kalusugan upang hanapin ang pinakabagong lokal na impormasyon sa pagsubok. Ang ilang mga komunidad ay sinusuri din ang mga taong walang sintomas (mga taong walang mga sintomas ng COVID-19). Kadalasan ang mga taong ito ay mga manggagawa sa kalusugan o iba pang mahahalagang manggagawa na may maraming pakikipag-ugnayan sa publiko.

I-Report ang mga Masamang Kaganapan

Hinihikayat ng FDA ang mga propesyonal sa tagapangalaga sa kalusugan at mga pasyente na i-ulat ang masamang mga kaganapan o mga masamang epekto na may kaugnayan sa paggamit ng mga pagsubok sa COVID -19 o iba pang produktong medikal sa MedWatch Safety Information and Adverse Event Reporting Program ng FDA:

 • Kumpletuhin at isumite ang ulat online sa pamamagitan ng website ng MedWatch ng FDA.
 • I-download ang form o tumawag sa 1-800-332-1088 upang humiling ng isang form, pagkatapos ay kumpletuhin at ibalik sa address sa form o isumite sa pamamagitan ng fax sa 1-800-FDA-0178.
Back to Top