U.S. flag An official website of the United States government
 1. Home
 2. For Consumers
 3. Consumer Updates
 4. Mga Pangunahing Pagsubok sa Coronavirus Disease 2019
 1. Consumer Updates

Mga Pangunahing Pagsubok sa Coronavirus Disease 2019


English

Marahil ay marami ka nang narinig tungkol sa pagsubok sa coronavirus disease (COVID-19). Kung sa palagay mo ay mayroon kang COVID-19 at kailangan ng isang pagsubok, makipag-ugnayan kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o lokal na kagawaran ng kalusugan. Maaari ka ring maghanap ng lugar ng pagsubok sa komunidad sa iyong estado, o bumili ng pagsubok sa-bahay na awtorisado-ng-FDA. Ang ilang mga pagsubok sa bahay na awtorisado-ng-FDA ay magbibigay sa iyo ng mga resulta sa loob lamang ng ilang minuto. Ang iba ay kinakailangan na ipadala ang sampol sa isang lab para sa pagsusuri.

Ang pag-unawa sa pagsubok sa COVID-19 ay susi sa paggawa ng isang kaalamang desisyon na tumutugon sa iyong mga pangangailangan.

Mga Uri ng Pagsubok

Mayroong iba’t-ibang uri ng pagsubok – pagsubok na diyagnostika at pagsubok na antibody.

Maaaring ipakita ng mga pagsusuri sa diyagnostik kung mayroon kang isang aktibong impeksyon sa COVID-19 at kailangang gumawa ng mga hakbang upang ma-quarantine o ihiwalay ang iyong sarili mula sa iba. Ang mga pagsusuring Molekyular at antigen ay mga uri ng mga pagsusuring diyagnostik na maaaring makita kung mayroon kang isang aktibong impeksyon sa COVID-19. Ang mga sampol para sa mga pagsusuring diyagnostik ay karaniwang kinokolekta gamit ang isang pamunas sa  ilong o lalamunan, o laway na nakolekta sa pamamagitan ng pagdura sa isang tubo.

Ang mga pagsubok sa Antibody ay naghahanap ng mga antibodies sa iyong immune system na ginawa bilang tugon sa SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19. Ang mga pagsubok sa Antibody ay hindi dapat gamitin upang masuri ang isang aktibong impeksyon sa COVID-19. Ang mga antibodies ay maaaring tumagal ng maraming araw o linggo upang mabuo pagkatapos mong magkaroon ng impeksyon at maaari itong manatili sa iyong dugo nang maraming linggo o higit pa pagkatapos ng paggaling. Ang mga sampol ng pagsubok na antibody ay karaniwang dugo mula sa finger stick, o pagkuha ng dugo sa iyo ng iyong doktor o ng iba pang mga tauhang medikal.

Ang Pagpapasuri

Kung ikaw ay nasuri na, ikaw ay dapat mag-quarantine at ihiwalay ang iyong sarili sa bahay hangang sa matanggap mo ang iyong resulta ng pagsubok at sundin ang payo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o isang propesyonal sa pampublikong  pangkalusugan.

Kailan ako dapat magpasuri?

 • Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, kahit na matapos ang pagbabakuna
 • Kung ikaw ay nagkaroon ng pakikisalamuha (sa loob ng 6 na talampakan para sa kabuuang 15 minuto o higit pa) sa isang tao na kumpirmadong may COVID-19, kahit na matapos ang pagbabakuna
 • Kung nakilahok ka sa mga aktibidad na naglagay sa iyo sa mas mataas na peligro para sa COVID-19 dahil hindi mo mapanatilli ang pagitan mula sa kapwa tao kapag kinakailangan, tulad ng paglalakbay, pagdalo sa mga malalaking panlipunan o pagtitipon ng mga masa, o pagkakaroon ng maraming tao sa mga indoor setting
 • Kung tinanong ka o tinutukoy para masuri ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o lokal o estado  ng kagawaran ng kalusugan

Ang iyong paaralan, lugar ng trabaho o komunidad ay maaari ring magtatag ng isang programa sa pag-screen, kung saan sinubukan nila ang mga indibidwal na bahagi ng isang grupo (sa trabaho, sa paaralan) kahit na walang dahilan upang maghinala na ang mga indibidwal ay nahawahan ng COVID-19. Nag-isyu ang FDA ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa sa pag-screen sa fact sheet na ito.

Para makahanap ng lokal na lugar ng pagsubok, dapat makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o pumunta sa iyong estado o sa website ng lokal na kagawaran ng kalusugan.

Sinusuri ba ng mga pagsubok sa COVID-19 para sa delta at iba pang mga pagkakaiba-iba?

Walang pinahintulutang COVID-19 antigen o mga molekular na pagsubok na partikular na nag-uulat ng pagkakaroon ng variant ng delta ng SARS-CoV-2. Sa kasalukuyan, ang mga pagsubok sa COVID-19 ay idinisenyo upang suriin ang malawakan para sa SARS-CoV-2 na virus, kabilang ang SARS-CoV-2 delta variant. Karaniwan para sa lahat ng mga virus na magbago at magbago sa paglipas ng panahon, na magreresulta sa iba't ibang mga strain ng virus. Gumagawa ang FDA ng malapit sa mga developer ng pagsubok upang makilala ang mga potensyal na epekto ng pag-mutate ng virus sa awtorisadong COVID-19 na mga pagsubok sa FDA at tulungan matiyak na may kaunting epekto sa pagganap ng pagsubok.

Ang mga lokal, estado, at pederal na pampubliko na ahensya ng kalusugan, kabilang ang Centers for Disease Control and Prevention, sinusubaybayan ang mga pagkakaiba-iba ng virus ng SARS-CoV-2 upang maunawaan natin kung aling mga uri ng virus ang kumakalat.

Ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay tinatrato ang mga pasyente na mayroong COVID-19 batay sa mga sintomas ng pasyente at hindi batay sa pilay ng virus. Para sa karagdagang impormasyon sa mga pagpipilian sa paggamot tingnan ang Alamin ang Iyong Mga Pagpipilian sa Paggamot para sa COVID-19 at talakayin ang iyong mga sintomas sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Pag-order ng isang Pagsubok

Maraming mga pagsubok, kabilang ang ilang koleksyon sa bahay at mga pagsusuri sa-bahay, ay nangangailangan ng reseta o order mula sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Mga Pagsubok sa Reseta - Maaaring matukoy ng mga tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan kung kailangan mo ng isang pagsubok, at matiyak na makukuha mo ang pinakaangkop na pagsubok at alam mo kung ano ang ibig sabihin ng mga resulta. Halimbawa, ang ilang mga pagsubok ay pinahintulutan lamang para sa mga taong hinihinalang mayroong COVID-19 o para sa mga taong may mga sintomas ng COVID-19 na nagsimula sa loob ng isang tiyak na bilang ng mga araw. Ang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring makatulong na matukoy kung aling pagsubok ang pinakamahusay para sa iyong sitwasyon. Ang koleksyon lamang-ng-reseta sa bahay at mga pagsusulit sa-bahay ay maaaring kailanganin mo na sagutin ang ilang mga katanungan online upang matukoy ng isang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan kung magrereseta o mag-order ng isang tiyak na pagsubok.

Mga Pagsubok na Hindi Reseta - Ang ilang mga pagsubok ay magagamit nang walang reseta. Ang koleksyon sa bahay at mga pagsusuri sa-bahay na magagamit nang walang reseta ay maaaring tawaging "direct-to-consumer" (DTC) o "over-the-counter" (OTC). Ang mga pagsubok sa DTC at OTC ay maaaring magamit para makabili sa isang parmasya o online, ngunit maaaring hindi ito magamit saanman.

Koleksyon sa Bahay at Mga Pagsubok Sa Bahay

Maaari ba akong makakuha ng pagsubok sa bahay? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng koleksyon sa bahay at mga pagsubok sa bahay? Anong kit ang kailangan kong i-order? Upang sagutin ang mga katanungang ito, mahalagang maunawaan ang mga pagkakaiba-iba sa mga pagsubok sa COVID-19, at mga pagsubok na koleksyon sa bahay kumpara sa mga pagsubok sa bahay.

Bakit ito mahalaga? Ang pagkakaiba ng mga ito ay natutukoy kung saan nakolekta ang sample, kung saan naproseso ang pagsubok, at kung gaano kabilis nalaman ang mga resulta. Habang ang mga pagsubok sa bahay ay maaaring ang pinakamabilis at pinaka maginhawang pagpipilian, maaaring hindi sila ang pinakaangkop para sa lahat ng mga sitwasyon.

Kung nais mong matiyak na ang pagsubok na iyong binibili ay awtorisado ng FDA, bisitahin ang aming mga talahanayan ng molekyular, antigen, at serology at adaptive immune response sa vitro diyagnostik emergency use authorizations (EUA) para sa iba pang impormasyon.

Gamit ang box para sa paghahanap sa mga talahanayan ng EUA maaari kang gumamit ng mga keyword upang maghanap at salain ang uri ng pagsubok o koleksyon kit na iyong hinahanap. Gamit ang paghahanap na ito, dahil pinahintulutan ang mga bagong pagsubok na magamit, maaaring ma-access ng mga konsumer ang napapanahong impormasyon sa mga awtorisadong pagsusuri at mga kit sa pangongolekta.

Mga Uri ng mga Sampol

Ang iba't-ibang mga pagsubok ay pinahintulutan na magamit sa iba't-ibang mga uri ng mga sampol. Ang pinaka karaniwang mga uri ng sampol ay:

Mga Target na Lokasyon ng Sampol na Pagsubok sa COVID-19: Butas ng Ilong, Mid-turbinate, Nasopharyngeal, Oropharyngeal

Mga Sampol na Swab  gamit ang pamunas (kapareho ng mahabang Q-Tip) para makolekta ang isang sampol mula sa ilong o lalamunan. Ang mga uri ng sampol ay ang mga:

 • Anterior Nares (Nasal) –  kumukuha ng sampol mula sa loob lamang ng  butas ng ilong
 • Mid-turbinate – kumukuha ng sampol mula sa bandang itaas sa loob ng ilong
 • Nasopharyngeal – kumukuha ng sampol mula sa kaloob-looban ng ilong, na  naaabot ang likod ng lalamunan
 • Oropharyngeal – kumukuha ng sampol mula sa gitnang parte ng lalalamunan (pharynx) medyo malapit sa bibig

Mga Sampol ng Laway ay kinokolekta sa pamamagitan ng pagdura sa isang tubo sa halip na gumamit ng pamunas sa ilong o lalamunan.

Mga Sampol ng Dugo ay ginagamit lamang sa pagsubok para sa mga antibodies at hindi para suriin ang COVID-19. Ang mga sampol na Venous na dugo ay karaniwang kinokolekta sa tanggapan ng doktor o klinika. Ang ilang mga pagsusuri sa antibody ay gumagamit ng dugo mula sa isang finger stick.

Mga Pinagsama-sama na mga Sampol ng Pagsubok

Ang isang paraan para masuri ng mga laboratoryo ang mas maraming tao para sa COVID-19 ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sampol mula sa maraming tao sa isang sampol at susubukin ang mga ito ng sama-sama, tinatawag din itong "pooling." Ang pooling ay pinaka-kapaki-pakinabang sa mga lugar kung saan ang karamihan sa mga sampol ay inaasahan na maging negatibo. Makakatipid ito sa oras at mga materyales sa pagsubok kung napakaliit na bilang ng mga positibo ang inaasahan, pinapayagan ang mga lab na subukan ang higit pang mga sampol.

Kung ang pagsubok ay negatibo, o hindi makita ang SARS-CoV-2, kung gayon wala sa mga tao na ang mga sampol ay kasama sa pinagsama-samang sampol ay malamang na magkaroon ng isang aktibong impeksyon ng COVID-19.

Kung ang pagsubok ay positibo, ipinapakita ang pagkakaroon ng virus na sanhi ng COVID-19, ang bawat isa ay susuriing muli ng magkakahiwalay, alinman sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong sample o pagsubok sa isang natitirang bahagi ng orihinal na sample, upang makita na ang mga sample ay positibo.

Pag-unawa sa Iyong Mga Resulta sa Pagsubok

Pangkalahatan, para sa mga pagsusuring diyagnostik, ang isang negatibong resulta ay nangangahulugang hindi nakita ng pagsubok ang SARS-CoV-2 na virus, at ang positibong resulta ay nangangahulugang nakita ng pagsubok ang virus ng SARS-CoV-2 at malamang na magkaroon ka ng COVID-19.

Gayunpaman, walang pagsubok na perpekto. Palaging mayroong isang pagkakataon na ang isang pagsubok ay magbabalik ng isang maling resulta. Para sa mga pagsusuring diyagnostik, ang maling negatibo ay nangangahulugan na sinasabi ng pagsubok na wala kang COVID-19 ngunit nahawa ka, at ang maling positibo ay nangangahulugang sinasabi ng pagsubok na mayroon kang COVID-19 ngunit hindi ka nahawahan.

Dahil dito, kahit na nakatanggap ka ng isang negatibong resulta, dapat mong panatilihin ang pagsasanay ng mga hakbang sa pag-iingat, tulad ng pag-distansya, paghuhugas ng kamay, at pagsusuot ng mask, upang mabawasan ang peligro na maikalat ang COVID-19.

Kung ikaw ay may sakit, dapat kang manatili sa bahay at ihiwalay mula sa iba, kahit na nakatanggap ka ng isang negatibong resulta ng pagsubok. Makipag-usap sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matukoy kung dapat ka bang suriin muli o payuhan sa pangangasiwa ng iyong mga sintomas.

Para sa mga pagsubok sa serolohiya, ang isang negatibong resulta ay nangangahulugang ang pagsubok ay hindi nakakita ng mga antibodies sa virus na sanhi ng COVID-19. Ang isang positibong resulta ay nangangahulugang ang pagsusuri ay nakakita ng mga antibodies sa virus na sanhi ng COVID-19, at posible na nagkaroon ka kamakailan o dati ng COVID-19 na impeksyon at nakagawa ka ng isang adaptive immune response sa virus.

Hindi namin alam kung gaano katagal mananatili ang mga antibodies sa katawan kasunod ng impeksyon sa virus na sanhi ng COVID-19. Hindi namin alam kung ang mga antibodies ay nagbibigay sa iyo ng proteksiyon na kaligtasan sa sakit laban sa virus, kaya ang mga resulta mula sa isang serolohiyang pagsubok ay hindi dapat gamitin upang malaman kung mayroon kang kaligtasan sa sakit mula sa virus. Binabalaan ng FDA ang mga pasyente laban sa paggamit ng mga resulta mula sa anumang pagsubok sa serolohiya bilang isang pahiwatig na maaari nilang ihinto ang paggawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili at iba pa, tulad ng pagtigil sa pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao at pagtigil sa pagsusuot ng mask.

Mga Mahahalagang Termino

 • SARS-CoV-2: ang virus na sanhi ng COVID-19
 • COVID-19: ang sakit na dulot ng SARS-CoV-2 virus
 • Pagsubok na Koleksyon sa Bahay: ang sampol ay kinokolekta sa bahay ngunit sinusuri sa laboratoryo
 • Direct to Consumer (DTC) Test: ang mga pagsubok sa koleksyon sa  bahay ay magagamit nang walang reseta, ngunit ang sampol ay sinusuri sa isang laboratoryo
 • Pagsubok sa Bahay: nakumpleto ng konsumer ang mga sampol na koleksyon at pagsubok sa bahay
 • Over the Counter (OTC) Test: nakumpleto ng konsumer ang sample na koleksyon at pagsubok sa bahay ng walang mga reseta
 • Pagsubok na Diyagnostik: ipinapakita nito kung mayroon kang aktibong impeksiyon ng COVID-19
 • Pagsubok na Molekular: isang diyagnostikong pagsubok na nakikita ang genetikong materyal mula sa virus
 • Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR):  isang uri ng molekular na diyagnostikong pagsubok
 • Nucleic Acid Amplification Test (NAAT): isang uri ng molekular na diyagnostikong pagsubok
 • Pagsubok na Antigen: isang diyagnostikong pagsubok na nakikita ang partikular na mga protina mula sa virus
 • Pagsubok na Antibody (Serology): nakakakita ng mga antibodies na ginawa ng iyong immune system bilang tugon sa isang babala, gaya ng partikular na virus; hindi ginagamit upang masuri ang aktibong impeksyon.
 • Pagsasama-sama ng mga Sampol ng Pagsubok: maraming mga sampol ng pagsubok na pinagsama-sama

Iulat ang Masamang Kaganapan

Hinihikayat ng FDA ang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan at mga pasyente na mag-ulat ng mga hindi magagandang kaganapan o mga epekto pati na rin mga isyu sa pagganap na nauugnay sa paggamit ng mga pagsubok sa COVID-19 o iba pang mga produktong medikal sa FDA’s MedWatch Safety Information at Pag-uulat ng mga Programang may Masamang Kaganapan:

 • Kumpletuhin at ipasa sa report online sa pamamagitan ng FDA’s MedWatch website
 • I-download ang form o tumawag sa  1-800-332-1088 para humiling ng form, pagkatapos ay kumpletuhin at ibalik sa address na nasa form o ipasa sa pamamagitan ng fax  sa 1-800-FDA-0178.
Back to Top