U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Consumers
  3. Consumer Updates
  4. Mga Iniiniksyong Produkto na Pampaputi ng Balat: Ano ang Kailangan Mong Malaman
  1. Consumer Updates

Mga Iniiniksyong Produkto na Pampaputi ng Balat: Ano ang Kailangan Mong Malaman

Update: September 26, 2017; A federal judge ordered a New Jersey company that sold injectable skin whitening and other beauty products to stop selling and recall some of its products because they are unapproved new drugs that may be unsafe, putting consumers at risk. More here.

Relumins injectable Skin Lightening Product seized by US Marshals Sept. 2014_350x293Tatiomax injectable Skin Lightening Product seized by US Marshals Sept. 2014_350x334

Noong Setyembre 2014, sinamsam ng mga U.S. Marshal ang iba’t-ibang hindi aprubado, hindi tama ang label at posibleng makapinsalang mga iniiniksyon na gamot na mina-market bilang mga produktong pampaputi ng balat, kasama ang mga kit ng Relumins Advanced Glutathione at mga kit ng Tatiomax Glutathione Collagen Whitening na ipinapakita sa itaas.

In English

Ang ilang mga mamimili na naghahangad na baguhin ang kulay ng kanilang balat ay lumilipat sa mga ibinibentang produktong iniiniksyon para paputiin ang kanilang kutis. Ang mga produktong ito ay posibleng hindi ligtas at hindi mabisa, at maaaring naglalaman ng hindi kilalang mga sangkap o contaminant na maaaring makapinsala. Hindi aprubado ng FDA ang anumang mga iniiniksyong gamot para sa pagpapaputi ng balat.

“Nagdudulot ang mga produktong ito ng mga posibleng malaking panganib sa kaligtasan ng mga mamimili. Talagang iniiniksyon mo ang hindi kilalang bagay sa iyong katawan—hindi mo alam kung ano ang nilalaman nito o kung paano ito ginawa,” sabi ni In Kim, isang pharmacist sa FDA.

Higit sa posibleng pinsala mula mismo sa produkto, ang hindi tama o hindi ligtas na mga gawi sa pag-iiniksyon ay maaaring magdala ng sakit, magdulot ng impeksiyon at magresulta sa malubhang pinsala.

Mga Pangako na Magastos at May Hindi Magandang Resulta

Ang mga iniiniksyong produkto na pampaputi ng balat ay kadalasang nangangako na papuputiin ang balat, aayusin ang hindi pantay na kulay ng balat at aalisin ang mga blemish. Sinasabi ng ilang mga produkto na nakakagamot ito ng mga kondisyon, tulad ng mga sakit sa atay at sakit na Parkinson. Mina-market ang mga produktong ito para sa iiniksyon sa ugat o kalamnan o sa ilalim ng balat, at ibinibenta online at sa ilang mga retail outlet at mga health spa. Bagaman maaaring hindi paniwalaan ng karaniwang mamimili, ang mga produktong ito ay mga bagong gamot na hindi aprubado. “Napansin namin ang maraming kumpanya sa online na nagma-market ng mga produktong iniiniksyon na pampaputi ng balat at nababahala na ang mga produktong ito at ang kanilang mga sangkap ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga mamimili,” sabi ni Kim

Naglalaman ang mga produkto ng mga sangkap na maaaring may kasamang glutathione, bitamina C, collagen at kahit inunan (placenta) ng tao.

Noong Setyembre 2014, sinamsam ng mga U.S. Marshal ang iba’t-ibang mga produktong gamot na hindi aprubado at hindi tama ang label na ibinibenta at ipinapamahagi ng Flawless Beauty LLC ayon sa kahilingan ng FDA at ng Tanggapan ng Abogado ng U.S. para sa Distrito ng New Jersey. Sa maagang bahagi ng taong iyon, boluntaryong ni-recall ng Flawless Beauty LLC ang maraming hindi aprubadong gamot. Sa kabila ng pag-recall, nagpatuloy ang kumpanya sa pagma-market at pamamahagi ng mga hindi aprubadong gamot, na nag-atas sa mga pederal na awtoridad na maghanap ng karagdagang aksyon sa pagpapatupad.

Kasama sa mga sinamsam na produkto ang mga kit ng Relumins Advanced Glutathione at mga kit ng Tatiomax Glutathione Collagen.

“Sa pangkalahatan, kailangan mag-ingat ang mga mamimili sa anumang mina-market na produkto online na may mga dagdag na pahayag sa kaligtasan at bisa,” sabi ni Kim. Kailangan rin nilang konsultahin ang kanilang doktor sa pangangalagang pangkalusugan bago magdesisyon na gamitin ang anumang bagong produkto.

Nagpahayag rin ang FDA na mga alalahanin sa kaligtasan tungkol sa mga hindi iniiniksyon at hindi kailangan ng reseta (over-the-counter, OTC) na mga bleaching product para sa balat. Ang mga bleaching product na gamot para sa balat na naglalaman ng ammoniated mercury ay mga bagong gamot, kung kaya kailangan dumaan sa proseso ng pag-apruba ng FDA para sa mga bagong gamot.

Ano ang Kailangang Gawin ng mga Mamamili

Kung gumamit ka ng mga produktong iniiniksyon at nakakaranas ng mga hindi magandang epekto, kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa lalong madaling panahon. Ikaw o ang iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaari ring mag-ulat ng isang sakit o pinsala na pinaniniwalaan mo na may kaugnayan sa paggamit ng mga produktong ito sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-FDA-1088 o pagpunta sa FDA online.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa partikular na mga kondisyon sa balat, kumonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Mayroong mga produktong gamot na ipinapahid sa balat na aprubado ng FDA para gamutin ang ilang mga kondisyon sa balat, tulad ng hyperpigmentation (na nagdudulot ng pag-itim ng balat) at melasma (na nagdudulot ng mga patse sa mukha).

Hindi tulad ng hindi aprubadong mga produktong gamot na iniiniksyong pampaputi ng balat, ang mga gamot na aprubado ng FDA ay natukoy ng FDA na ligtas at mabisa para sa kanilang nilalayong paggamit. Dagdag pa rito, ang mga pasilidad kung saan ginawa ang mga aprubadong produkto ay karaniwang sumasailim sa inspeksyon ng FDA at dapat sumunod sa mga regulasyon ng FDA at magandang mga gawi sa paggawa.   

 

SUBSCRIBE

Get regular FDA email updates delivered on this topic to your inbox.

Back to Top