U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. News & Events
  3. FDA Newsroom
  4. Press Announcements
  5. FDA tiến bộ trong Kỷ Nguyên Mới của An toàn Thực phẩm thông minh hơn, hoàn thiện quy tắc nền tảng để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của thực phẩm bị nhiễm bẩn
  1. Press Announcements

FDA News Release

FDA tiến bộ trong Kỷ Nguyên Mới của An toàn Thực phẩm thông minh hơn, hoàn thiện quy tắc nền tảng để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của thực phẩm bị nhiễm bẩn

For Immediate Release:

English

Hôm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã công bố một tiến bộ chưa từng có trong việc phòng ngừa bệnh truyền qua thực phẩm thông qua việc hoàn thiện một quy tắc để truy vết thực phẩm bị nhiễm bẩn hiệu quả hơn thông qua nguồn cung cấp thực phẩm, cho dù có nguồn gốc từ Hoa Kỳ hay ở nước ngoài. 

Quy tắc cuối cùng thiết lập các yêu cầu lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc bổ sung cho những người sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc giữ một số loại thực phẩm nhất định, bao gồm rau xanh tươi, bơ hạt, trái cây và rau tươi cắt và salad deli ăn liền. Phối hợp với ngành, FDA sẽ có thể xác định nhanh chóng và hiệu quả hơn nguồn gốc và lộ trình di chuyển của một số loại thực phẩm bị ô nhiễm để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự bùng phát bệnh do thực phẩm, giải quyết các mối đe dọa đáng tin cậy về hậu quả sức khỏe bất lợi nghiêm trọng hoặc tử vong, và giảm thiểu các lời khuyên quá rộng hoặc thu hồi liên quan đến các sản phẩm thực phẩm không bị ảnh hưởng. 

“Quy tắc này đặt nền tảng cho khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ đầu đến cuối thậm chí còn lớn hơn trên toàn hệ thống thực phẩm mà chúng tôi đang thực hiện như một phần của sáng kiến, Kỷ Nguyên Mới của An toàn Thực phẩm Thông minh hơn”, Frank Yiannas, phó ủy viên của FDA về chính sách và ứng phó thực phẩm cho biết. “Cách tiếp cận theo định hướng dữ liệu, tiêu chuẩn hóa này đối với việc lưu giữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc giúp tạo ra một ngôn ngữ hài hòa, phổ quát về truy xuất nguồn gốc thực phẩm sẽ giúp mở đường cho ngành công nghiệp áp dụng và tận dụng nhiều hệ thống truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số, tương thích và hỗ trợ công nghệ hơn cả trong ngắn hạn và tương lai.” 

Thực phẩm tuân theo các yêu cầu quy tắc cuối cùng có trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (FTL). Để xác định loại thực phẩm nào nên được đưa vào FTL, FDA đã phát triển một mô hình xếp hạng rủi ro về truy tìm thực phẩm dựa trên các yếu tố mà Quốc hội đã xác định trong Mục 204 của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm của FDA (FSMA). Những thực phẩm này bao gồm rau xanh tươi, dưa hấu, tiêu, mầm, thảo mộc, cà chua, dưa chuột và trái cây nhiệt đới, cũng như trứng vỏ, bơ hạt, trái cây và rau tươi cắt sẵn, salad deli ăn liền, pho mát (trừ pho mát cứng), cá vây và động vật giáp xác.

FDA đã ban hành một quy tắc được đề xuất vào năm 2020 và tổ chức một giai đoạn bình luận công khai, trong đó nhận được ý kiến từ các nhà sản xuất thực phẩm và các bên liên quan khác cho đến đầu năm 2021. Đáp lại, cơ quan này đã thực hiện một số thay đổi đối với quy tắc cuối cùng để phù hợp hơn với các phương pháp tiếp cận hiện tại của ngành về truy xuất nguồn gốc thực phẩm và hài hòa các điểm trong chuỗi cung ứng nơi phải duy trì hồ sơ. 

Các đặc điểm chính của quy tắc cuối cùng bao gồm:

  • Các Sự kiện Theo dõi Quan trọng: tại các điểm cụ thể trong chuỗi cung ứng – chẳng hạn như thu hoạch, làm mát, đóng gói ban đầu, nhận, chuyển đổi và vận chuyển thực phẩm FTL – cần có hồ sơ chứa các Yếu tố Dữ liệu Chính. 
  • Kế hoạch truy xuất nguồn gốc: thông tin cần thiết để giúp các cơ quan quản lý hiểu chương trình truy xuất nguồn gốc của một tổ chức. Các quy trình này bao gồm mô tả các quy trình được sử dụng để duy trì hồ sơ bắt buộc, mô tả các quy trình được sử dụng để xác định thực phẩm trên FTL, mô tả cách gán mã lô truy xuất nguồn gốc, đầu mối liên hệ cho các câu hỏi liên quan đến kế hoạch truy xuất nguồn gốc và bản đồ trang trại cho những người trồng hoặc nuôi thực phẩm trên FTL.
  • Các Yêu cầu bổ sung: duy trì hồ sơ dưới dạng bản gốc hoặc bản điện tử hoặc bản sao thực; cung cấp hồ sơ được yêu cầu cho FDA trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu (hoặc trong một thời gian hợp lý mà FDA đã đồng ý); và cung cấp hồ sơ trong bảng tính có thể phân loại điện tử khi cần thiết để hỗ trợ FDA trong một đợt bùng phát, thu hồi hoặc mối đe dọa khác đối với sức khỏe cộng đồng.

Bệnh truyền qua đường ăn uống ảnh hưởng đến hàng triệu người Mỹ mỗi năm. Hành động ngày hôm nay thúc đẩy cam kết của cơ quan này nhằm bảo vệ công chúng tốt hơn bằng cách đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn và lành mạnh. Các yêu cầu lưu trữ hồ sơ nâng cao đối với thực phẩm FTL sẽ cho phép xác định nhanh hơn và loại bỏ nhanh chóng thực phẩm có khả năng bị ô nhiễm khỏi thị trường, cuối cùng dẫn đến ít bệnh tật và tử vong do thực phẩm hơn.

Related Information

###

Boilerplate

FDA, một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách đảm bảo sự an toàn, hiệu quả và an ninh của thuốc dành cho người và thú y, vắc-xin và các sản phẩm sinh học khác để sử dụng cho con người và các thiết bị y tế. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm về sự an toàn và an ninh của nguồn cung cấp thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các sản phẩm phát ra bức xạ điện tử và điều chỉnh các sản phẩm thuốc lá của quốc gia chúng ta.


Inquiries

Media:
Janell Goodwin
240-393-3067
Consumer:
888-INFO-FDA

 
Back to Top