U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. Drugs
  3. Resources | Drugs
  4. Information for Consumers and Patients | Drugs
  5. Buying & Using Medicine Safely
  6. Medication Health Fraud
  7. ชา Tapee Tea (ชาสมุนไพรตรา เทพี) มีส่วนผสมของยาที่ไม่ได้แจ้งบนฉลาก
  1. Medication Health Fraud

ชา Tapee Tea (ชาสมุนไพรตรา เทพี) มีส่วนผสมของยาที่ไม่ได้แจ้งบนฉลาก

English

[9-7-2023] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration, FDA) แนะนำไม่ให้ผู้บริโภคซื้อหรือใช้ Tapee Tea (ชาสมุนไพรตรา เทพี) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาและจำหน่ายเพื่อบรรเทาอาการปวดในเว็บไซต์ www.tapeeteausa.com, www.tapeetea.com และอาจพบได้ในร้านค้าปลีกบางแห่ง         

ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของ FDA ยืนยันว่าชา Tapee Tea มีตัวยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และยาไพร็อกซิแคม (piroxicam) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์

Tapee Tea Package

Dexamethasone เป็นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) ที่ใช้กันทั่วไปในการรักษาอาการอักเสบ  การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์อาจทำให้ความสามารถในการต่อสู้กับการติดเชื้อลดลง และเป็นสาเหตุของระดับน้ำตาลในเลือดสูง การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และปัญหาทางจิตเวช  การรับประทานยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานหรือในปริมาณมากสามารถกดการทำงานของต่อมหมวกไตได้  การหยุดใช้อย่างกระทันหันอาจทำให้เกิดอาการถอนได้  นอกจากนี้ ยาเดกซาเมทาโซนที่ไม่ได้ระบุไว้ในชา Tapee Tea อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเมื่อใช้ร่วมกับยาอื่น

ผู้บริโภคที่รับประทานยาเดกซาเมทาโซนควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของตนทันทีเพื่อหยุดการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย ความเสี่ยงจากการถอนยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ควรได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ  เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถประเมินผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือมีการกดการทำงานของต่อมหมวกไตเกิดขึ้น

ไพร็อกซิแคมเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (โดยทั่วไปเรียกว่ายาเอ็นเสด หรือ NSAID)  ยา NSAID อาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น หัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงความเสียหายร้ายแรงต่อระบบทางเดินอาหารและลำไส้ เช่น เลือดออก มีแผลเปื่อย และมีแผลทะลุในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ถึงขั้นเสียชีวิต  ส่วนผสมของยาที่ไม่ได้แจ้งบนฉลากนี้อาจทำปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ เช่นกัน และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ที่มียา NSAID ร่วมกันหลายขนาน        

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้บริโภคควรรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไปยังโปรแกรม MedWatch Safety Information and Adverse Event Reporting Program ของ FDA ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  • กรอกแบบฟอร์มและนำส่งรายงานทางออนไลน์ที่ MedWatch Online Voluntary Reporting Form หรือ
  • ดาวน์โหลดและกรอก form และนำส่งทางโทรสารที่หมายเลข 1-800-FDA-0178

หมายเหตุ: ประกาศฉบับนี้เป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรืออาหารทั่วไปที่มีส่วนผสมของยาและสารเคมีที่ไม่ได้แจ้งบนฉลาก  โดยทั่วไปมีการโฆษณาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพในการเสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดน้ำหนัก และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และมักจะมีการนำเสนอว่า “เป็นธรรมชาติทั้งหมด”  สำนักงาน FDA ไม่สามารถทดสอบและระบุผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาว่าเป็นอาหารเสริมซึ่งมีส่วนผสมที่ไม่ได้แจ้งบนฉลากที่อาจเป็นอันตรายได้ทั้งหมด  ผู้บริโภคควรใช้ความระมัดระวังก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในประเภทข้างต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่าง

Medication Health Fraud

Tainted Arthritis/Pain Products

Dietary Supplements

 
Back to Top