DOCKETS ENTERED on 03/06/02

Docket Title

Number

Documents received by the Dockets Management Branch "MAY" be posted on the internet. PLEASE DO NOT INCLUDE personal identifying information, i.e. date of birth, social security number, etc., in your correspondence.

THE DOCUMENTS IN THE FOLLOWING DOCKETS WILL BE LINKED AS SOON AS POSSIBLE. CLICK ON THE (*) TO SEE THE CONTENTS OF THE LISTED DOCKET. SOME DOCKETS, NOT LINKED TO THIS TABLE OF CONTENTS, WILL BE LINKED ELSEWHERE ON THE DOCKETS PAGE.

02P-0089 Allow Electronic Labeling to Meet 201(m) of FD&C Act

77N-0085 Saccharin and Its Salts

CA 28518 Number not used Vol#: 514

CA 28963 Beatrice McCarty Vol#: 519

CA 28976 Emily H Bushnell Vol#: 519

CA 28996 Miriam Block Vol#: 519

CA 29132 Barbara Montgomery Vol#: 520

CA 29143 Number not Used Vol#: 520

CA 29227 LesNira M Stokes Vol#: 522

CA 29236 Tom Flournoy, III Vol#: 522

CA 29240 William K Farrar Jr Vol#: 522

CA 29276 Margaret F. Lynch Vol#: 522

CA 29745 Amos W Lothrop & Evelyn B Lothrop Vol#: 527

CA 29853 Fred Stoll Vol#: 528

CA 43101 Robert E.Coleman Vol#: 668

CA 43146 Number not used Vol#: 668

CA 43158 General Rose Memorial Hospital Vol#: 668

CA 43159 General Rose Memorial Hospital Vol#: 668

CA 43160 Patricia Y. Ramer Vol#: 668

CA 43161 Dazian's Inc. Vol#: 668

CA 43162 DRS.Sontag and Feigal,P.A. Vol#: 668

CA 43163 Family Service of Los Angeles Vol#: 668

CA 43164 Mrs.Earl Haring Vol#: 668

CA 43165 William Stewart Vol#: 668

CA 43166 Mrs.Thelma Pulley Vol#: 668

CA 43167 George Edwards Vol#: 668

CA 43168 D.S. Devendorf Vol#: 668

CA 43169 Adelle Kalls Vol#: 668

CA 43170 Ernest J. Veith Vol#: 668

CA 43171 Lorraine Finet Vol#: 668

CA 43172 Mrs.Nancy Anderson Vol#: 668

CA 43173 Mrs.Elva Richey Vol#: 668

CA 43174 Mrs.Sarah Hupp Vol#: 668

CA 43175 Mrs.Joan Flurry Vol#: 668

CA 43176 Mrs.Walter C.Nicholas Vol#: 668

CA 43177 Ira Brown Vol#: 668

CA 43178 Carol Kelly Vol#: 668

CA 43179 Mrs.Brooks M. Mullen Vol#: 668

CA 43180 John Roberts Vol#: 668

CA 43181 Mary D.Travers Vol#: 668

CA 43182 Mrs.Mildred B. Taylor Vol#: 668

CA 43183 Toni Koury Vol#: 668

CA 43184 Becki Ogle Vol#: 668

CA 43185 Sonia Key R.D. Vol#: 668

CA 43186 Diana Purdy Vol#: 668

CA 43187 James & Susan Cox Vol#: 668

CA 43188 Illegible Vol#: 668

CA 43189 Angela Colby Vol#: 668

CA 43190 Helen Bennett Vol#: 668

CA 43191 Laura Caldwell Vol#: 668

CA 43192 Sheri Weidsender, CMA Vol#: 668

CA 43193 Linda L. Clark Vol#: 668

CA 43628 James E. Sledge Vol#: 676

CA 43629 Allen W. Stultz Vol#: 676

CA 43630 Rita Weaver Vol#: 676

CA 43631 Elizabeth Everett Vol#: 676

CA 43632 Mrs. Merle P. Finley Vol#: 676

CA 43633 D. L. Owens Vol#: 676

CA 43634 Steve Gallagher Vol#: 676

CA 43635 Elberta Gomez & 15 Signatures Vol#: 676

CA 43636 Carol R. Engleman Vol#: 676

CA 43637 Gertrude V. Deberardinis Vol#: 676

CA 43638 Samuel W. Ewing Vol#: 676

CA 43639 Myth O. Trulees Vol#: 676

CA 43640 Mr. & Mrs. G. D. Sandifeer Vol#: 676

CA 43641 R. S. Lusher Vol#: 676

CA 43642 Mrs. Gayle Pirman Vol#: 676

CA 43643 Melford Hartman Vol#: 676

CA 43644 Darald Peters Vol#: 676

CA 43645 Ruth Warren Vol#: 676

CA 43646 Mary H. Henning Vol#: 676

CA 43647 Thomas R. Wechter Vol#: 676

CA 43648 Arnold C. Rogers Vol#: 676

CA 43649 Norman E. Williams Vol#: 676

CA 43650 Sheldon Kornlandler Vol#: 676

CA 43651 C. D. Bigsby Vol#: 676

CA 43652 Jo Anna De Loach Vol#: 676

CA 43653 Vernon I. Tillar Vol#: 676

CA 43654 Marshall L. Faber Vol#: 676

CA 43655 Mr. & Mrs. Arnold E. Boehme Vol#: 676

CA 43656 Marcia Guzik Vol#: 676

CA 43657 Robert J. Goldstein Vol#: 676

CA 43658 Elsie Vulcano Vol#: 676

CA 43659 Illegible Vol#: 676

CA 43660 H. L. Burton Vol#: 676

CA 43661 Richard E. McGee Vol#: 676

CA 43662 Ms. J. C. Bean Vol#: 676

CA 43663 L. E. Towe Vol#: 676

CA 43664 Dolores Bentley Vol#: 677

CA 43665 Mrs. Dorothy C. Thornton Vol#: 677

CA 43666 George A. Brubaker Vol#: 677

CA 43667 Denise Suttr Vol#: 677

CA 43668 Dina Gordon Stipe Vol#: 677

CA 43669 Kathy Hughes Vol#: 677

CA 43670 No Signature Vol#: 677

CA 43671 Ann De Martin Vol#: 677

CA 43672 Illegible Vol#: 677

CA 43673 Chor Kioci Heug Vol#: 677

CA 43674 Dena Goldberg Vol#: 677

CA 43675 Mary Beth Ekren Vol#: 677

CA 43676 Robert Rodden Vol#: 677

CA 43677 Larry Macura Vol#: 677

CA 43678 Marie Paauehc Vol#: 677

CA 43679 Naomi Urato Vol#: 677

CA 43680 Bruce Hadenbrand Vol#: 677

CA 43681 Janet Baker Vol#: 677

CA 43682 Jett Rhoodes Vol#: 677

CA 43683 Nellie Wasak Vol#: 677

CA 43684 Justine Lott Vol#: 677

CA 43685 Peter Tayler Vol#: 677

CA 43686 Jeffrey Miyake Vol#: 677

CA 43687 Heidi Jaeger Vol#: 677

CA 43688 Koco Kijey Vol#: 677

CA 43689 Barbara Nisley Vol#: 677

CA 43690 Maria Fassett Vol#: 677

CA 43691 Neal Semer Vol#: 677

CA 43692 Illegible Vol#: 677

CA 43693 Debbie Barnes Vol#: 677

CA 43694 Ned Parky Vol#: 677

CA 43695 Illegible Vol#: 677

CA 43696 Leslie Dabbitt Vol#: 677

CA 43697 P. S. Everest Vol#: 677

CA 43698 Shirley Eagler Vol#: 677

CA 43699 Karen Dertram Vol#: 677

CA 43700 Clem Taninto Vol#: 677

CA 43701 Andreanna Bennett Vol#: 677

CA 43702 Betty Medeiros Vol#: 677

CA 43703 Andy Uhl Vol#: 677

CA 43704 Natalie Joy Vol#: 677

CA 43705 Linda Hawkins Vol#: 677

CA 43706 Bev Baird Vol#: 677

CA 43707 Julie Block Vol#: 677

CA 43708 Illegible Vol#: 677

CA 43709 Jokanna Brown Vol#: 677

CA 43710 Christi Caldarelli Vol#: 677

CA 43711 Kim Oman Vol#: 677

CA 43712 Illegible Vol#: 677

CA 43713 Sue Lindsay Vol#: 677

CA 43714 Lisa Nash Vol#: 677

CA 43715 Illegible Vol#: 677

CA 43716 Gloria Kucia Vol#: 677

CA 43717 Mary Ungolla Vol#: 677

CA 43718 Illegible Vol#: 677

CA 43719 Frances Rembulat Vol#: 677

CA 43720 Anne Fleischman Vol#: 677

CA 43721 Illegible Vol#: 677

CA 43722 Bruce W. Kennedy Vol#: 677

CA 43723 Robert B. Anderson Vol#: 677

CA 43725 Mrs. Betty Johnson Vol#: 677

CA 43726 Mrs. Monolle Helley Vol#: 677

CA 43727 Mr. & Mrs. Verne Stacy Vol#: 677

CA 43728 Nancy L. Laughlin Vol#: 677

CA 43771 Mrs. Earl Feldman Vol#: 678

CA 43772 Faustina M. Emigh Vol#: 678

CA 43773 Mrs. Doris J. Doyka Vol#: 678

CA 43774 Frank Passic Vol#: 678

CA 43775 Mrs. Lyman D. Steele Vol#: 678

CA 43776 Mildred Douglas Vol#: 678

CA 43777 Mary M. Keoughan Vol#: 678

CA 43778 Christie Smith Vol#: 678

CA 43779 Bill Perkins Vol#: 678

CA 43780 Charles E. & Freda Lamott Vol#: 678

CA 43781 Patricia K. Howe Vol#: 678

CA 43782 John H. Fulton Vol#: 678

CA 43783 Mrs. Jane DeMink Vol#: 678

CA 43784 Jack D. Sides, Jr. Vol#: 678

CA 43785 Connie Cordingley Vol#: 678

CA 43786 Abigail Fritz Vol#: 678

CA 43787 Mrs. H. H. Mattix Vol#: 678

CA 43788 Louis G. McBryan Vol#: 678

CA 43789 Sylvia R. Harris Vol#: 678

CA 43790 Rolf W. Roley, Ph. D. Vol#: 678

CA 43791 Dona L. Weyant Vol#: 678

CA 43792 Mrs. Regina K. McMurtrie Vol#: 678

CA 43793 Lorraine Essex Vol#: 678

CA 43794 Eileen Clark Vol#: 678

CA 43795 Ray Ferguson Vol#: 678

CA 43796 Maurice C. Sciortino Vol#: 678

CA 43797 Ida Honorof Vol#: 678

CA 43799 Evelyn Smith Vol#: 678

CA 43800 Mrs. Deborah H. Jobst Vol#: 678

CA 43801 Nita Crespi Vol#: 678

CA 43802 Carol A. Biernat Vol#: 678

CA 43803 Mrs. Edward J. Jensen Vol#: 678

CA 43804 Mrs. R. Pruitt Vol#: 678

CA 43805 Marilyn Severino Vol#: 678

CA 43806 Mrs. Ben Lewis Vol#: 678

CA 43807 Dorothea Jamison Vol#: 678

CA 43808 Donna Crannell Vol#: 678

CA 43809 E. F. Janssen Vol#: 678

CA 43810 Mrs. Helen Mangino Vol#: 678

CA 43811 Dee Poleski Vol#: 678

CA 43812 Art & Joy Benner Vol#: 678

CA 43813 Mrs. Bonnie A. Hunter Vol#: 678

CA 43814 Anne Cavazos Vol#: 678

CA 43815 J. Howard Patrick Vol#: 678

CA 43816 Mrs. Peggy F. Alphin Vol#: 678

CA 43817 Dennis J. Sklenarik Vol#: 678

CA 43818 Marcia Wright Vol#: 678

CA 43820 Robert J. Hodges Vol#: 678

CA 43821 R. G. Roach Vol#: 678

CA 43822 Carla Richey Vol#: 678

CA 43823 Kathleen M. White Vol#: 678

CA 43824 Eunice Asleson, R. N., M. N. Vol#: 678

CA 43825 Betty Klein Vol#: 678

CA 43826 Mrs. Alvin M. Clark Vol#: 678

CA 43827 Nadine Deichert Vol#: 678

CA 43828 Bettie Deichert Vol#: 678

CA 43829 June Steneck Vol#: 678

CA 43830 Debbie Gilbreath Vol#: 678

CA 43831 Hal Davis Vol#: 678

CA 43832 No Submitter Vol#: 678

CA 43833 N. E. Seehoair Vol#: 678

CA 43834 Mrs. Beverly Valadez Vol#: 678

CA 43835 Teresa Tyner, R. Dh. Vol#: 678

CA 43836 Mrs. Josephine Chally Vol#: 678

CA 43837 Elma Erwin Vol#: 678

CA 43838 Marilyn Willis Vol#: 678

CA 43839 Richard Buettler Vol#: 678

CA 43840 Janna McKenzie Vol#: 678

CA 43841 Suzanne Pace Vol#: 678

CA 43842 Lisa Alligood Vol#: 678

CA 43843 Walt Gredwig Vol#: 678

CA 43844 Mrs. Thomas S. Hoykar Vol#: 678

CA 43845 Connie Schwab Vol#: 678

CA 43846 Kathee Preston Vol#: 678

CA 43847 Maureen Jordan Vol#: 678

CA 43848 Alyce J. Wentz Vol#: 678

CA 43849 John Corneluis & 2 other signatures Vol#: 678

CA 43850 Rita Liebrough Vol#: 678

CA 43851 Ms. M. K. Hearons Vol#: 678

CA 43852 Mrs. O. W. Blasingame Vol#: 678

CA 43853 Neil Meifer Vol#: 678

CA 43854 Lindae K. Spague Vol#: 678

CA 43855 Mrs. Emma Koch Vol#: 678

CA 43856 Delius Perkins Vol#: 678

CA 43857 Anita M. Heason Vol#: 678

CA 43858 Doris Logue Vol#: 678

CA 43859 Dorothy Carter Vol#: 678

CA 43860 Laura Regenbogen Vol#: 678

CA 43861 Mrs. M. E. Cribbit Vol#: 678

CA 43862 Ann S. Reed Vol#: 678

CA 43863 Mrs. Patricia DeMare Vol#: 678

CA 43864 Doris Fortini Vol#: 678

CA 43865 Mrs. C. Dwyer Vol#: 678

CA 43866 Diane Haynes Vol#: 678

CA 43867 Mary L. Harr Vol#: 678

CA 43868 Robin Hron Vol#: 678

CA 43869 Mrs. Eugene Scabill Vol#: 678

CA 43870 Laura M. Agee Vol#: 678

CA 43871 Raymond F. Babb Vol#: 678

CA 43872 Mary Ellen Crowl Vol#: 678

CA 43873 Mrs. William Meier Vol#: 678

CA 43874 Bonnie Hert Vol#: 678

CA 43875 Mrs. Nell Tremble Vol#: 678

CA 43876 Roger B. Allen Vol#: 678

CA 43877 Ronald J. Vilardi Vol#: 678

CA 43878 No Submitter Vol#: 678

CA 43879 Beth Micheal Vol#: 678

CA 43880 Linda M. Watson Vol#: 678

CA 43881 Beverly J. Holewinski Vol#: 678

CA 43882 Maxine & Judy Burrus Vol#: 678

CA 43883 Mrs. R. C. Hone & 53 other signatures Vol#: 678

CA 43884 Joseph A. Camillo Vol#: 678

CA 43885 Dixie L. Fiegel Vol#: 678

CA 43886 Elizabeth A. Jensen Vol#: 678

CA 43887 Diane M. Grundler Vol#: 678

CA 43888 Carol Golden Vol#: 678

CA 43889 Mrs. A. L. Elston Vol#: 678

CA 43890 Norma Jean Bevis Vol#: 678

CA 43891 Mrs. George King Vol#: 678

CA 43892 Irene B. Devin Vol#: 678

CA 43893 Merrill J. Reynolds, Jr. Vol#: 678

CA 43894 Jane C. & Robert C. Sabrio Vol#: 678

CA 43895 Robeyn Keith, C. D. A. Vol#: 678

CA 43896 Pat Cunningham Vol#: 678

CA 43897 Shirley McGerty Vol#: 678

CA 43898 Duane Schindler Vol#: 678

CA 43899 Mrs. Mary Samford Vol#: 678

CA 43900 Connie Shuh Vol#: 678

CA 43901 Mrs. Gerald E. Bradley Vol#: 678

CA 43902 Glenn E. Staats, Ph. D. Vol#: 678

CA 43903 Brendia Watts Vol#: 678

CA 43904 Mr. & Mrs. Albert J. Miskell Vol#: 678

CA 43905 Eloise Schindler Vol#: 678

CA 43906 Andrea J. Lambros Vol#: 678

CA 43907 Charles N. Shaw Vol#: 678

CA 43908 Marrelyn Mathis Vol#: 678

CA 43909 Ms. Charlene Morlock Vol#: 678

CA 43910 Gloria A. Jones Vol#: 678

CA 43911 Mrs. Janice Fleck Vol#: 678

CA 43912 Eleanor McIlvenny Vol#: 678

CA 43913 JoAnn Wasson Vol#: 678

CA 43914 Warren C. Lattin Vol#: 679

CA 43915 Donna Carpenter Vol#: 679

CA 43916 Aadel Hoard Vol#: 679

CA 43917 Mrs. Darryl Skibbe Vol#: 679

CA 43918 Mrs. Casey Golightty Vol#: 679

CA 43919 Mr. & Mrs. Wayne Rayburn Vol#: 679

CA 43920 Donald & Sandy Adams Vol#: 679

CA 43921 Nancy J. Landry Vol#: 679

CA 43922 Mrs. Carol L. Slusarz Vol#: 679

CA 43923 Mr. & Mrs. Gaylor Earnst Vol#: 679

CA 43924 C. R. Hoffman Vol#: 679

CA 43925 Joanna Daniele Vol#: 679

CA 43926 James A. Brunner, Ph. D. Vol#: 679

CA 43927 Richard W. Squeri Vol#: 679

CA 43928 Peggy Frelich Vol#: 679

CA 43929 Sally J. Cooper Vol#: 679

CA 43930 J. T. Sawyer Vol#: 679

CA 43931 Kelley Philo Vol#: 679

CA 43932 Mrs. Jo A. Burt Vol#: 679

CA 43933 Nancy L. McAuley Vol#: 679

CA 43934 C. Rodney Kirkpatrick Vol#: 679

CA 43935 Clarence F. Gilmore, P. E. Vol#: 679

CA 43936 Hal Parcell Vol#: 679

CA 43937 Arthur C. & Donna L. Hathaway Vol#: 679

CA 43938 Mrs. Mitzi Van Runkle Vol#: 679

CA 43939 Mr. & Mrs. Stephen Howard Vol#: 679

CA 43940 Martha G. Rollins Vol#: 679

CA 43941 Mari Madlem Vol#: 679

CA 43942 Micheal Silver Vol#: 679

CA 43943 Iilda Hitchcock Vol#: 679

CA 43944 Greta Harutunian Vol#: 679

CA 43945 Helen Armour Pym Vol#: 679

CA 43947 Helane L. Drew Vol#: 679

CA 43948 Mrs. Cindy Mills Vol#: 679

CA 43949 Olga M. Lindner Vol#: 679

CA 43950 Mrs. Jere A. Hancock Vol#: 679

CA 43951 Jacqueline D. Farris Vol#: 679

CA 43952 B. J. Kennedy Vol#: 679

CA 43953 Jill Skripps Vol#: 679

CA 43954 Clarence R. Johnson Vol#: 679

CA 43956 Mr. & Mrs. F. Stevenson Vol#: 679

CA 43957 Harry C. Thompson Vol#: 679

CA 43958 Gerald Gerson Vol#: 679

CA 43960 Gary B. Angstadt Vol#: 679

CA 43961 Peter H. Schlegel Vol#: 679

CA 43962 Geneva Meyers Vol#: 679

CA 43963 Ann A. Bargamian Vol#: 679

CA 43964 J. Craig & Sharon Long Vol#: 679

CA 43965 Elwood L. Qualls Vol#: 679

CA 43966 Rita Patterson Vol#: 679

CA 43967 Diane S. Wyzga Vol#: 679

CA 43968 Catherine Fitzgerald Vol#: 679

CA 43970 Richard T. Nelson Vol#: 679

CA 43971 John D. McGee Vol#: 679

CA 43972 Theresa M. Jewell Vol#: 679

CA 43973 Mrs. Carlene Johnson Vol#: 679

CA 43974 Mrs. Larry Guffy Vol#: 679

CA 43975 Catherine D. Zimmer Vol#: 680

CA 43976 Denise M. Jansen Vol#: 680

CA 43977 Mary Jo Abernathy Vol#: 680

CA 43978 Sally Surprenant Vol#: 680

CA 43979 Mrs. Jack E. Moran Vol#: 680

CA 43980 Truman H. Palmer Vol#: 680

CA 43981 Doris Fortini Vol#: 680

CA 43982 Julia G. Westwater Vol#: 680

CA 43983 Gladys & Felix Bourbon Vol#: 680

CA 43984 Larry F. Brown Vol#: 680

CA 43985 Mrs. Robert Hostettler Vol#: 680

CA 43986 Mrs. J. W. Mason Vol#: 680

CA 43987 Patricia A. Blackwell Vol#: 680

CA 43988 Jane L. Millerd Vol#: 680

CA 43989 Barbara P. Baldwin Vol#: 680

CA 43990 Lois Myers Pelton Vol#: 680

CA 43991 Terry M. Henson Vol#: 680

CA 43992 Sandra A. Holsapple Vol#: 680

CA 43993 Deborah Rich Vol#: 680

CA 43994 Mrs. Dennis Moe Vol#: 680

CA 43995 Bobby L. Gowens Vol#: 680

CA 43996 Laur Mill Strack Vol#: 680

CA 43997 Kristi Fay Vol#: 680

CA 43998 Martha P. Hartmann Vol#: 680

CA 43999 Mrs. Mark Graves Vol#: 680

CA 44000 Mrs. Lucy Fisher Vol#: 680

CA 44001 Mary D. Cocklark Vol#: 680

CA 44002 Connie Rose Vol#: 680

CA 44003 Cheryl Fratter Vol#: 680

CA 44004 Margaret S. Ballard Vol#: 680

CA 44005 Mrs. John C. Gareo Vol#: 680

CA 44006 Louis Gold Vol#: 680

CA 44007 Mrs. C. E. Christiansen Vol#: 680

CA 44008 Margaret Meade Vol#: 680

CA 44009 Margie Osborne Vol#: 680

CA 44010 Leslie Nash Vol#: 680

CA 44011 Catherine D. Rudd Vol#: 680

CA 44012 JoAnn H. Baker Vol#: 680

CA 44014 Marianne Sanders Vol#: 680

CA 44015 Jack Rosenberry Vol#: 680

CA 44016 No Submitter Vol#: 680

CA 44017 Cheryl L. Fairbrother Vol#: 680

CA 44018 Michele Keenan Vol#: 680

CA 44019 Frances C. Robinson Vol#: 680

CA 44020 Mrs. Jane Wrigley Vol#: 680

CA 44021 Catherine M. St. Cyr Vol#: 680

CA 44022 Patricia Stafstrom Vol#: 680

CA 44024 Mrs. Cathy Wright Vol#: 680

CA 44025 Delwyn R. Cooleston Vol#: 680

CA 44028 Mr. & Mrs. Harold D. Branson Vol#: 680

CA 44029 Mrs. A. M. Rawlings Vol#: 680

CA 44030 Mrs. John Mitchell Vol#: 680

CA 44031 Mr. & Mrs. Corwin Fettis Vol#: 680

CA 44032 Jean B. Coats Vol#: 680

CA 44033 Diane Courtney Vol#: 680

CA 44034 Beverly Masteller Vol#: 680

CA 44035 H. Mahler, M. D. Vol#: 680

CA 44036 Number Not Used Vol#: 680

CA 44037 C. B. & Doris Kinnison Vol#: 680

CA 44038 Mrs. R. Rodak Vol#: 680

CA 44039 Thomas E. Green Vol#: 680

CA 44040 Jewell M. Sheffield & 12 other sign. Vol#: 680

CA 44041 Rebecca H. Dickerson Vol#: 680

CA 44042 Mr. & Mrs. Nelson Larsen Vol#: 680

CA 44043 Mrs. Howard J. Reed Vol#: 680

CA 44044 Carolyn L. Farmer Vol#: 680

CA 44045 Arthur B. Carden Vol#: 680

CA 44046 Marsha Staats, R. N., M. S. Vol#: 680

CA 44047 Marilyn R. Jones Vol#: 680

CA 44048 Mrs. Fred (Barbara) Norris Vol#: 680

CA 44050 Thomas A. Onaflo Vol#: 680

CA 44051 G. L. Hamit Vol#: 680

CA 44052 D. Toelle Vol#: 680

CA 44053 Brown Vol#: 680

CA 44054 Mrs. Vera Nordyke Vol#: 680

CA 44055 Helen K. Lyon Vol#: 680

CA 44056 William E. Spencer Vol#: 680

CA 44057 Gail R. Fleischaker Vol#: 680

CA 44060 John L. Westmoreland, Jr. Vol#: 680

CA 44061 Mrs. Esteban (Fay) Vargas Vol#: 680

CA 44062 Helen T. Clarke Vol#: 680

CA 44063 Minnie A. Chandler, R. N. Vol#: 680

CA 44065 Ralph Winton Vol#: 680

CA 44067 Connie Cordingley Vol#: 680

CA 44068 Gloria Costello Vol#: 680

CA 44069 Parrel & Allan Caplan Vol#: 680

CA 44070 Tony M. Schneider Vol#: 680

CA 44071 Anastasia Halaquist Vol#: 680

CA 44073 Katherine Mavroidis Vol#: 680

CA 44074 Parrel & Allan Caplan Vol#: 680

CA 44075 Kay Justus & 7 other signatures Vol#: 681

CA 44076 Wanda J. Black Vol#: 681

CA 44078 Virginia S. Brei Vol#: 681

CA 44079 Carol Korpak Vol#: 681

CA 44080 Catherine G. Sakis Vol#: 680

CA 44081 BettyRae Sparhawk Vol#: 681

CA 44082 Carol D. Petersen Vol#: 681

CA 44083 Zola F. & Jack R. Lynch Vol#: 681

CA 44084 Carol D. Petersen Vol#: 681

CA 44085 Mrs. S. T. Horn Vol#: 681

CA 44087 Mrs. Dixie H. Gerrin Vol#: 681

CA 44088 Virginia Gehshan Vol#: 681

CA 44089 Mrs. Kevin M. Fear Vol#: 681

CA 44090 Mrs. Paul J. Underwood Vol#: 681

CA 44091 Judy L. Heitz Vol#: 681

CA 44092 Marie Peel Vol#: 681

CA 44093 James W. Cumpton Vol#: 681

CA 44094 Harry C. Thompson Vol#: 681

CA 44095 Susan Scots Vol#: 681

CA 44096 James M. Vaughn, Jr. Vol#: 681

CA 44097 Edwin P. Foster, Ph. D. Vol#: 681

CA 44098 Janice J. Teti Vol#: 681

CA 44099 No Submitter Vol#: 681

CA 44100 Emily Heitkamp Vol#: 681

CA 44101 Hazel Sullivan Vol#: 681

CA 44102 Karen Caranhan Vol#: 681

CA 44103 M. B. Hoover Vol#: 681

CA 44104 Andrew J. Clatles Vol#: 681

CA 44105 Richard L. Grieves Vol#: 681

CA 44106 David Brooks Vol#: 681

CA 44107 Edith M. Neto Vol#: 681

CA 44108 M. Tracy Lurdy Vol#: 681

CA 44109 Susan Chamberlin Vol#: 681

CA 44110 Mr. & Mrs. F. J. Calder Vol#: 681

CA 44111 Ann Blumberg Vol#: 681

CA 44112 Leo A. Granier Vol#: 681

CA 44113 G. Garrett Vol#: 681

CA 44114 Bettye Williams Vol#: 681

CA 44115 Mrs. Morgan K. Williams Vol#: 681

CA 44116 Mr. Thomas P. Benino Vol#: 681

CA 44117 Barbara J. Vichman Vol#: 681

CA 44118 Mrs. Duane Jervis Vol#: 681

CA 44119 Cynthia Cherry Vol#: 681

CA 44120 Phyllis Sherauski Vol#: 681

CA 44121 Marguerite Doty Vol#: 681

CA 44122 James S. Ball Vol#: 681

CA 44123 Carol Ann Stevens Vol#: 681

CA 44124 Margaret Libby & 4 other signatures Vol#: 681

CA 44125 Ms. Clea Ruehl Vol#: 681

CA 44126 Lola Stephens Vol#: 681

CA 44127 Mrs. Edith C. Griffith Vol#: 681

CA 44128 Ronald C. Edwards Vol#: 681

CA 44129 Judith M. Rauschenbach Vol#: 681

CA 44130 Nina Holland Vol#: 681

CA 44131 Gerald W. Clarke Vol#: 681

CA 44132 Carol F. Guttenberger Vol#: 681

CA 44133 Mr. & Mrs. J. W. Davis Vol#: 681

CA 44134 Mr. & Mrs. Robert M. Davis Vol#: 681

CA 44135 Barbara J. Thompson Vol#: 681

CA 44136 A. Micheal Hayes, Jr. Vol#: 681

CA 44137 Mrs. Clyde Raw Vol#: 681

CA 44138 Mrs. Ronald Harris Vol#: 681

CA 44139 Robert S. Brenner Vol#: 681

CA 44140 Georgia Ozee Vol#: 681

CA 44141 Otto A. Lacaide Vol#: 681

CA 44142 Sheila LeCastro Vol#: 681

CA 44143 Ed & Vicki Parks Vol#: 681

CA 44144 Jim Greenwell Vol#: 681

CA 44145 Edith Steinacker Vol#: 681

CA 44146 Jake C. Walker Vol#: 681

CA 44147 Doris M. Florano Vol#: 681

CA 44148 Marie Wright Vol#: 682

CA 44149 Mary Weatherford Vol#: 682

CA 44150 Mrs. Mozelle C. Rogers Vol#: 682

CA 44151 Mrs. Wayne D. Johnson Vol#: 682

CA 44152 Mrs. William J. Davis Vol#: 682

CA 44153 Mrs. D. F. Binderup Vol#: 682

CA 44154 Betty Kerben Vol#: 682

CA 44155 Howard Novins Vol#: 682

CA 44156 Ormond C. Thomas Vol#: 682

CA 44157 Mrs. Emil Hellbusch Vol#: 682

CA 44158 Florence & Teresa Molis Vol#: 682

CA 44159 Mrs. Larry D. Jones Vol#: 682

CA 44160 Dr. & Mrs. J. J. Mistrot Vol#: 682

CA 44161 Jennifer Miller Vol#: 682

CA 44162 Mr. & Mrs. R. A. Bokelman, Jr. Vol#: 681

CA 44163 Nancy J. Dee Vol#: 682

CA 44164 Helen Shults Vol#: 682

CA 44165 Mrs. Clement Dwyer Vol#: 682

CA 44166 Mrs. George (Abby H.) Yates Vol#: 682

CA 44167 Mrs. Dorothy Salter Vol#: 682

CA 44168 Mrs. Phyllis Mardis Vol#: 682

CA 44169 Beulah Robson Vol#: 682

CA 44170 Marilynn Lovett Vol#: 682

CA 44171 Mrs. John Schneider Vol#: 682

CA 44172 Mrs. Ernest Young Vol#: 682

CA 44173 Mr. Kenneth Sali Vol#: 682

CA 44174 Cherylann Reiley Vol#: 682

CA 44175 V. J. Miller Vol#: 682

CA 44176 V. A. Terry Vol#: 682

CA 44177 June T. Koch Vol#: 682

CA 44178 Judith Walier Vol#: 682

CA 44179 Debra Woodruff Vol#: 682

CA 44180 Gail W. Cogbill Vol#: 682

CA 44181 Mrs. Joan Austin Vol#: 682

CA 44182 H. J. Matthews Vol#: 682

CA 44183 Barbara Spiegler Vol#: 682

CA 44184 Patricia Dibblee Vol#: 682

CA 44185 Alma Richards Vol#: 682

CA 44186 Connie Smith Vol#: 682

CA 44187 Mr. & Mrs. Ira S. Ferguson Vol#: 682

CA 44188 Mrs. Melba Milburn Vol#: 682

CA 44189 Susan Motl Vol#: 682

CA 44190 Jerry B. Hart Vol#: 682

CA 44191 Terri L. Jensen & 23 other signatures Vol#: 682

CA 44192 Ms. Ruth T. Hinkle Vol#: 682

CA 44193 Kathy Preziosi Vol#: 682

CA 44194 Mrs. Marion Rose Vol#: 682

CA 44195 Jean O. Brickley Vol#: 682

CA 44196 Nina M. & Olin Cumming Vol#: 682

CA 44197 Dorothy P. Pratt Vol#: 682

CA 44198 Richard L. Kaplan Vol#: 682

CA 44200 Margaret M. Smith Vol#: 682

CA 44201 Ida Jaffe Vol#: 682

CA 44202 Judy Berthoff Vol#: 682

CA 44203 Mrs. W. Blair Shiles Vol#: 682

CA 44204 Walter F. Hoeppner, M. D. Vol#: 682

CA 44205 Vincent W. Bailey Vol#: 682

CA 44206 Frank K. Haszard Vol#: 682

CA 44207 Pauline J. Streeter Vol#: 682

CA 44208 Margaret Haumesser Vol#: 682

CA 44209 Number Not Used Vol#: 682

CA 44210 Mrs. Frank N. Davis Vol#: 682

CA 44211 Miss. Roberta L. White Vol#: 682

CA 44212 Ricardo Ornelas Vol#: 682

CA 44213 Pamela Derk, R. N. Vol#: 682

CA 44214 Betty H. & John H. Lonnquist Vol#: 682

CA 44215 Bernice C. Rogers Vol#: 682

CA 44216 Borden Kesley Vol#: 682

CA 44217 Lillian L. Mendenhall Vol#: 682

CA 44218 Marlene Whicker Vol#: 682

CA 44219 Dorothy B. Childress & 40 other sign. Vol#: 682

CA 44220 Mrs. Sue Edmunds Vol#: 682

CA 44221 Mrs. Gloria Simmons Vol#: 682

CA 44222 J. Philip Horrocks Vol#: 682

CA 44223 George Giles Vol#: 682

CA 44224 John O. Fisher Vol#: 682

CA 44225 Shirley J. Banic Vol#: 682

CA 44226 Elsie L. Morgan Vol#: 682

CA 44227 Loretta Levitz & 5 other signatures Vol#: 682

CA 44228 Charles W. Lewis Vol#: 682

CA 44229 Mrs. Kenneth B. Leahy Vol#: 682

CA 44230 John & Karen Gay & Marvina Methven Vol#: 682

CA 44231 Nathan A. Bialek Vol#: 682

CA 44232 Dr. Philip B. Potter Vol#: 682

CA 44233 Alice Lamping, R. N. Vol#: 682

CA 44234 Mr. & Mrs. John L. Wolfe Vol#: 682

CA 44235 Bernice Stephens Vol#: 682

CA 44236 Charles Swalley Vol#: 682

CA 44237 Evelyn Huneke Vol#: 682

CA 44238 Cynthia Leggett Vol#: 682

CA 44239 Fritz Gerald Vol#: 682

CA 44240 Mrs. Doris J. Doyka Vol#: 682

CA 44241 Wanda Saager Vol#: 682

CA 44242 Mrs. Judy Setala Vol#: 682

CA 44243 Kathy Fallon Vol#: 682

CA 44244 Irene Macklin Vol#: 682

CA 44245 Robbie Wright Vol#: 682

CA 44246 Mrs. James Walter Vol#: 682

CA 44247 Mrs. Carl A. Weidner Vol#: 682

CA 44248 Mrs. Dorothy Parlow Vol#: 683

CA 44249 Mr. & Mrs. W. N. Audenaert Vol#: 683

CA 44250 A. W. Clayton, Jr. Vol#: 683

CA 44251 Mrs. Gilbert Warner Vol#: 683

CA 44252 Mrs. Edward Beaumont Vol#: 683

CA 44253 Mrs. Paul L. Mosier Vol#: 683

CA 44254 Carole Doyle Vol#: 683

CA 44255 No Submitter Vol#: 683

CA 44256 Rosamond Jones Vol#: 683

CA 44257 Barbara Forgo Vol#: 683

CA 44258 Carole Ann Canada Vol#: 683

CA 44259 Robert P. & Mrs. Ivo F. Tryon Vol#: 683

CA 44261 Debra J. Borland Vol#: 683

CA 44262 Frances Huffman Vol#: 683

CA 44263 Harriet B. Whisman Vol#: 683

CA 44265 Lilly Westerlund Vol#: 683

CA 44266 Germaine B. Sampson Vol#: 683

CA 44267 Jane D. Finkbohner Vol#: 683

CA 44268 Mrs. Irma Buehrer Vol#: 683

CA 44269 Linda Crawford Vol#: 683

CA 44270 Mrs. James S. Sorrow Vol#: 683

CA 45285 Shirley Richardson Vol#: 684

CA 45286 Mrs. Beverly McFarland & Sharon Chadwick Vol#: 684

CA 45287 Julie Colton Vol#: 684

CA 45288 John Casali Vol#: 684

CA 45289 Candy Y. Kares Vol#: 684

CA 45290 Mrs. Lucy Sanguiliano Vol#: 684

CA 45291 Ernest M. Harper Vol#: 684

CA 45292 Mrs. Fred Lorene Patterson Vol#: 684

CA 45293 Mrs. H. L. Jones Vol#: 684

CA 45294 Morris D. Kennedy Vol#: 684

CA 45295 Bettie S. West Vol#: 684

CA 45296 William A. Fasth Vol#: 684

CA 45297 Mrs. Kathryn Nicholl Vol#: 684

CA 45298 Mr. & Mrs. Jack Nadon Vol#: 684

CA 45299 Mrs. Mary Mulinosky Vol#: 684

CA 45300 John W. Doughten Vol#: 684

CA 45301 Jane Shull Vol#: 684

CA 45302 Dr. & Mrs. Kim A. Klancke Vol#: 684

CA 45303 Norma L. Cucci Vol#: 684

CA 45304 Mrs. Rose Ritter Vol#: 684

CA 45305 Jane Betz Vol#: 684

CA 45306 Carlos Cordova Vol#: 684

CA 45307 Mrs. T. D. Owens Vol#: 684

CA 45308 Mrs. Ellen S. Waters Vol#: 684

CA 45309 The Lapera Family Vol#: 684

CA 45310 Ellen Varn Vol#: 684

CA 45311 Mrs. Leonard L. Lodoen Vol#: 684

CA 45312 V. A. Bartley Vol#: 684

CA 45314 Julia Robinson Vol#: 684

CA 45315 Mrs. Deborah H. Jobst Vol#: 684

CA 45316 Elizabeth Glathar Vol#: 684

CA 45317 Barbara C. Lattanzi Vol#: 684

CA 45318 Miss Ella Cobb Vol#: 684

CA 45319 Mrs. Bertha Matsen Vol#: 684

CA 45320 Mrs. Lloyd Bolster Vol#: 684

CA 45321 Howard Silfin Vol#: 684

CA 45322 Caroline Yaffe Vol#: 684

98N-1038 Irradiation in the production, processing, &handling of food

C 5656 Geraldine A. Thumann Vol#: 193

C 5657 Rose Rosler Vol#: 193

C 5658 Sarah Scwandt Vol#: 193

C 5659 Jennifer R. Miller Vol#: 193

C 5660 Theresa Goodlife Vol#: 193

C 5661 Sister Madeline Clifton Vol#: 193

C 5662 J. Bulloch Vol#: 193

C 5663 Ilse P. Munyon, R.N. Vol#: 193

C 5664 Ursula M. Scott Vol#: 193

98P-0151 Introduction Of Downed Cattle Into The Food Supply

C 5620 Diana Moreton Vol#: 206

C 5621 Graceanne Thomsen Vol#: 206

C 5622 Jan Latimer Vol#: 206

C 5623 Kathleen Joyce Vol#: 206

C 5624 Mrs. Dorothy Finger Vol#: 206

C 5625 Frank Gilbert Vol#: 206

C 5626 Marion & Charles Stanley Vol#: 206

C 5627 Alma F. Blackwelder Vol#: 206

C 5628 Kimberly Jannarone Vol#: 206

C 5629 Louise M. Lent Vol#: 206

C 5630 Janet E. Lacetera Vol#: 206

C 5631 Patti Morris Vol#: 206

C 5632 Veronica Proksch Vol#: 206

C 5633 B. Andersen Vol#: 206

C 5634 Joanna Harkin Vol#: 206

C 5635 Heather Riddle Vol#: 206

C 5636 P. M. Sams Vol#: 206

C 5637 Mr. & Mrs. Anthony Margraf Vol#: 206

C 5638 Mary Ellen Tang Vol#: 206

C 5639 Jennifer Clavin Vol#: 206

C 5640 Margaret & Fred Tuttle Vol#: 206

C 5641 Ronald & Lynn Pizzullo Vol#: 206

C 5642 Dorothy Hayes Vol#: 206

98P-1194 Withdrawal NADA Approval for Posilac - rBGH

C 838 Form letters count 9 Vol#: 44

C 839 Irina, Israilov Vol#: 43

C 840 Forest Hills High School Vol#: 43

C 841 Bhumika Muni & Oksana Babayeu Vol#: 43

C 842 Eddie Pritpol Sondeepbro Vol#: 43

C 843 Veronica Correa Vol#: 43

C 844 Forest Hills High School Vol#: 43

C 845 Forest Hills High School Vol#: 43

C 846 Ira Garas Vol#: 43

C 847 Sandeep S. Sirha Vol#: 43

C 848 Bhumika Muni & Oksana Babayeu Vol#: 43

C 849 Michelle Uzzell Vol#: 43

C 850 Eddie Yazdan Panah Vol#: 43

00D-1598 Voluntary Labeling for Bioengineered Foods

C 9686 Brian Blatz Vol#: 460

C 9687 Margaret Runsen Vol#: 460

C 9688 Elizabeth Beah Vol#: 460

C 9689 Maureen Dixson Vol#: 460

C 9690 Sandy Steele Vol#: 460

C 9691 Randi Anderson Vol#: 460

C 9692 Rod Luther Vol#: 460

C 9693 Benjamin S. Lyman Vol#: 460

C 9694 Shawna Marie Schwalenberg Vol#: 460

C 9695 Jeffrey A. Luther Vol#: 460

C 9696 Julie Burger Pierson Vol#: 460

C 9697 Marcus Koenen Vol#: 460

00E-1233 Patent Extension Hectorol, No. 4,555,364

NEC 1 Vol#: 1

00N-1396 Bioengineered Foods Consumed By Humans or Animals

C 9238 Sandy Steele Vol#: 404

C 9239 Elizabeth Beall Vol#: 404

C 9240 Randi Andersen Vol#: 404

C 9241 Rod Luther Vol#: 404

C 9242 Susan Emge Milliner Vol#: 404

C 9243 Benjamin S. Lyman Vol#: 404

C 9244 Shawna Marie Schwalenberg Vol#: 404

C 9245 Brian Blatz Vol#: 404

C 9246 Margaret Runsen Vol#: 404

C 9247 Maureen Dixson Vol#: 404

C 9248 Julie Burger Pierson Vol#: 404

C 9249 Jeffrey A. Luther Vol#: 404

00N-1571 Enrofloxacin for Poultry: Opportunity for hearing

APE 1 Royal Danish Embassy Vol#: 96

C 208 James R. Langevin (CI) Vol#: 26

C 209 Herbert Schwedock (CI) Vol#: 26

C 210 John Linder (CI) Vol#: 26

C 211 Anne M. Northrup (CI) Vol#: 26

C 212 Robert C. Smith (CI) Vol#: 26

C 213 Susan M. Collins (CI) Vol#: 26

C 214 John B. Breaux (CI) Vol#: 26

C 215 Sharon Merkel (CI) Vol#: 26

C 216 Marilisa de Barros (CI) Vol#: 26

C 217 Ronald E. Frustaglia (CI) Vol#: 26

C 218 Robert C. Byrd (CI) Vol#: 26

02P-0089 Allow Electronic Labeling to Meet 201(m) of FD&C Act

ACK 1 HFA-305 Vol#: 1

CP 1 St. Jude Medical Vol#: 1

02V-0088 Laser Light Show

ACK 1 HFA-305 Vol#: 1

VAR 1 Entertainment Laser Systems Vol#: 1

02V-0093 Laser light show

ACK 1 HFA-305 Vol#: 1

VAR 1 4th Dimension Laser, LLC Vol#: 1


Page updated on May 26, 2004