U.S. flag An official website of the United States government
  1. Home
  2. For Industry
  3. Electronic Submissions Gateway
  4. Policies/Guidance
  5. Center Submission Types
  1. Policies/Guidance

Center Submission Types

Center Submission Type

 

   Web TraderAS2
CenterSubmission Types (*not for general public) Routing IDTestProdTestProd
CBERAERSFDA_AERSYesYesYesYes
AERS_AttachmentsFDA_AERS_ATTACHMENTSYesYesYesYes
NDACBER_NDAYesYesYesYes
EBLACBER_EBLAYesYesYesYes
EIDECBER_EIDEYesYesYesYes
EINDCBER_EINDYesYesYesYes
EUACBER_EUAYesYesYesYes
Promotional_MaterialsCBER_PROMOTIONAL_MATERIAL YesYesYesYes
510KCBER_510KYesYesYesYes
CDISCCBER_CDISCYesYesYesYes
eDMFCBER_EDMFYesYesYesYes
Pilot_Lot_RleaseCBER_PILOT_LOT_RELEASEYesYesYesYes
Lot_Distribution_DataCBER_LOT_DISTRIBUTION_DATAYesYesYesYes
ECTDCBER_ECTDNoNoYesYes
SPL_LDDCBER_SPLLDYesYesYesYes
VAERSCBER_VAERSYesYesYesYes
PRE_INDCBER_PRE_INDYesYesYesYes
Lot_Release_ProtocolCBER_LOT_RELEASE_PROTOCOLYesYesYesYes
CDERAERSFDA_AERSYesYesYesYes
AERS_AttachmentsFDA_AERS_ATTACHMENTSYesYesYesYes
ACA6004_Drug_SamplesCDER_ACA6004YesYesYesYes
ECTDCDER_ECTDYesYesYesYes
EINDCDER_EINDYesYesYesYes
GDUFA_Facility_RegistrationCDER_GDUFA_FACILITY_REGISTRATIONYesYesYesYes
CDRHAdverse_EventsCDRH_AERSYesYesYesYes
Electronic_SubmissionsCDRH_ESUBSYesYesYesYes
GUDIDCDRH_GUDIDYesYesYesYes
CFSANForm 3480ACFSAN_FORM3480AYesYesYesYes
Form 3667CFSAN_FORM3667YesYesYesYes
Form 3666CFSAN_FORM3666YesYesYesYes
Threshold_of_RegulationCFSAN_TRESHOLD_OF_REGULATIONYesYesYesYes
NDICFSAN_NDIYesYesYesYes
EON-Notification-Files*CFSAN_EON_NOTIFICATION_FILESYesYesYesYes
EON_Payload_Files*CFSAN_EON_PAYLOAD_FILESYesYesYesYes
DSR_Adverse_EventsCFSAN_DSR_ADVERSE_EVENTSNoNoYesYes
Food_Pilot_ListingCFSAN_FPLYesYesYesYes
CTPElectronic_SubmissionCTP_ESUBYesYesYesYes
Adverse_EventsCTP_AENoNoYesYes
CVMeSubmitterCVM_ESUBMITTERYesYesYesYes
Adverse_Events_ReportsCVM_AERSYesYesYesYes
Electronic_SubmissionsCVM_ESUBSYesYesYesYes
MWPMWP_Report*MWP_REPORTNoNoYesYes
OCSPLOC_REGLIST_SPLYesYesYesYes
OOPDHUD_Designation_RequestsOOPD_HUD_DESIGNATIONSYesNoYesNo
Orphan_drug_Resignation_RequestsOOPD_ORPHAN_DRUG_DESIGNATIONSYesNoYesNo
GWTESTConnectTestGWTEST_CONNECTIONYesNoYesNo
SizeTestGWTEST_7GBYesNoYesNo
HCECTDHC_ECTDYesYesYesYes
REPHC_REPYesYesYesYes