• Decrease font size
  • Return font size to normal
  • Increase font size
U.S. Department of Health and Human Services

For Consumers

  • Print
  • Share
  • E-mail

Binabantayan ng mga Alerto sa Pag-aangkat ang mga Produktong Hindi Ligtas

Import Alerts Guard Against Unsafe Products - (JPG 1)
Import Alerts Guard Against Unsafe Products - (JPG 2)

Bago ipinalabas ang alerto sa pag-aangkat, kinolekta ang ilang mga papaya galing sa Mexico na nasa Otay Mesa Port sa California, mga isang-kapat na milya mula sa hangganan ng U.S./Mexico. Ang mga ito ay sinuri sa FDA Mobile Lab na nakaantabay doon. Kapag ang alerto sa pag-aangkat ay inilabas na, hindi na sinusuri at pinag-aaralan ng FDA ang produkto. Ang responsibilidad na iyon ay naililipat na sa nag-aangkat, na dapat patunayan ang kaligtasan ng kanyang mga produkto.

In English

Ang pagpipigil ng mga hindi ligtas na pagkain, gamot, aparato at iba pang produkto na makarating sa mga mamimili ang misyon ng Food and Drug Administration.

Kabilang sa mga sistema ng pagpipigil na ginagamit ng FDA ay ang pagpapalabas ng mga alerto sa pag-aangkat upang mapanatili sa labas ng pamilihan ng U.S. ang mga potensyal na mapanganib na produkto mula sa ibang bansa.

Noong Agosto 24, nagpalabas ang FDA ng alerto sa pag-aangkat sa buong bansa upang pigilan ang lahat ng mga pagpapadala ng mga papaya mula sa Mexico. Ang alerto ay ipinapatupad pagkaraang may Salmonella – isang bakterya na nagiging sanhi ng diarrhea, pananakit ng tiyan at lagnat sa mga tao – na nakita sa mga ilang sariwang buong papaya na nakolekta at nasuri ng FDA.

Ito ang pinakabagong alerto sa pag-aangkat ngunit hindi ito nag-iisa.

Ayon kay Kapitan Domenic J. Veneziano, direktor ng Division of Import Operations and Policy (DIOP) ng FDA, kasalukuyang mayroong 264 na mga alerto sa pag-aangkat. Kinakatawan ng mga ito ang 3100 uri ng mga produkto mula sa higit sa 11,000 mga pabrika sa 150 mga bansa at mga rehiyon. Ang mga produkto ay kinabibilangan ng mga pagkaing-dagat, prutas, gulay, keso, bigas, kosmetiko, gamot at mga aparatong medikal.

Ano ang isang alerto sa pag-aangkat?

Ang isang alerto sa pag-aangkat ay nagpapahintulot sa FDA na pigilan, nang hindi kinakailangang pisikal na suriin, ang mga produktong alinman sa lumalabag o may potensyal na lumabag sa Food, Drug, and Cosmetic Act. Ang batas ding iyon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa FDA upang protektahan ang mga mamimili ng U.S. sa mga hindi ligtas na produkto.

Ang alerto ay nagbibigay-daan sa field staff ng FDA na malaman na ang ahensya ay may sapat na ebidensiya o iba pang impormasyon upang tanggihan ang pagtanggap ng mga pagpapadala sa hinaharap ng isang inangkat na bagay.

Ayon kay Veneziano, may iba't ibang mga kadahilanan na maaaring humantong upang isailalim ng FDA ang isang produkto, tagagawa, tagapagpadala, tagapagtanim, lugar, at/o bansa sa alerto sa pag-aangkat. Halimbawa, maaring may lumitaw na mga katanungan sa isang pag-inspeksyon ng lugar na pagawaan, o maaaring magkaroon ng mga palatandaan katulad ng pagbawi ng mga produkto na nasa estante na ng mga tindahan. Maaaring nagkaroon na ng isang kasaysayan ng mga problema na walang palatandaan na ang mga naaangkop na aksyon ay naisagawa upang mabigyang-lunas ang dahilan, o problema na may kaugnayan sa produksyon, tulad ng pag-aani mula sa tubig na lumilitaw na marumi.

Kapag ang isang kargamento ay tinanggihang maipasok sa US, ang nag-aangkat ay may pagkakataon upang magpalabas ng katibayan, sa loob ng 10 araw, upang maiwasan ang paglitaw ng isang paglabag. Sa panahong ito, ang produkto ay pananatilihin alinman sa isang warehouse o sa mga lugar ng nag-aangkat at hindi maaaring ipamahagi. Kung ang kargamento ay hindi napatunayang ligtas, dapat itong sirain o iluwas sa labas ng bansa sa loob ng 90 araw. 

Kailan Ipinapatupad ang Isang Alerto sa Pag-aangkat sa Buong Bansa at Ano ang Ibig Sabihin Nito?

Ang alerto ay maaaring ipalabas para sa isang inangkat mula sa isang tagagawa, tagapagdala, tagapagtanim, lugar, o bansa. Kung ang problema o kalagayan ay umiiral nang malawakan, ang mga pederal na tagasuri ay aatasan na pigilan ang lahat ng mga produkto ng isang tiyak na uri na nanggagaling mula sa bansang iyon.

Gaano man karaming mga tagagawa, tagapagdala o mga tagapag-angkat ang sangkot, kung ang pinagtutuunan ng pansin na produkto ay mula sa tinutukoy na bansa, ito ay pipigilan at hindi papayagang makapasok sa bansa hanggang sa ang ahensya ay makakasiguro na ito ay alinsunod sa batas ng U.S., ayon kay Veneziano.

Kailan Magpapasya ang FDA na Magpalabas ng Isang Alerto?

Ang impormasyon o mga kahilingan upang simulan ang isang alerto sa pag-aangkat ay maaaring manggaling mula sa mga field office ng FDA, mga sentro ng FDA, iba pang ahensya ng pamahalaan, mga ahensya ng estado at iba pang panig. Ang kahilingan ay napupunta kay Veneziano. Siya at ang kanyang koponan, na nagtatrabaho sa angkop na sentro, ay susuri sa mga detalyeng sumusuporta at tutukoy kung mayroong sapat na katibayan upang ilagay ang isang produkto, tagagawa, tagapagdala, tagapagtanim at/o bansa sa alerto sa pag-aangkat. Nakikipagtulungan din ang kanyang koponan sa Division of Field Science (DFS) upang matiyak na ang mga laboratoryong pamamaraan na kinilala sa alerto ay wasto.Depende sa uri ng alerto, ang desisyon ay dadaan sa isang proseso ng pag-apruba bago ipatupad. 

Gaano kabilis ipinapatupad ang alerto sa pag-aangkat?

Sa sandaling maaprubahan at mailabas, ang alerto sa pag-aangkat  ay ipinapatupad agad. Ilalagay ang mga pamantayan ng pagsasala sa mga sistema ng pag-aangkat ng FDA upang matarget ang mga kargamento at ang mga paunawa ng alerto ay ipinapadala sa pamamagitan ng e-mail sa mga pandistritong opisina ng FDA. Ang alerto ay ilalagay din sa web page ng FDA sa, na makikita ng lahat at may iba’t ibang opsyon sa paghahanap.

Meron bang Kasamang Pagbabawi ang Alerto sa Pag-aangkat para sa mga Produktong Nasa Loob na ng Bansa?

Ang mga pagbabawi at mga alerto sa pag-aangkat ay dalawang hiwalay na pagkilos. Ngunit ayon kay Veneziano, paminsan-minsan ang alerto sa pag-aangkat ay ipinapalabas dahil sa isang pagbabawi upang masiguro na walang nabahirang produkto ng ganoong uri ang makakapasok sa bansa. Gayundin naman, ang isang pagbabawi ay maaring sumunod sa isang alerto sa pag-aangkat.

Kailan tinatanggal ang alerto sa pag-aangkat?

Ang isang inangkat na produkto, kumpanya, rehiyon, o bansa ay maaaring manatili sa katayuang ito hanggang may ebidensiya o iba pang impormasyon na ibinigay na siyang magbibigay ng kasiguraduhan sa FDA na ang kargamento ay ligtas para sa mga mamimili at ang mga pagpapadala sa hinaharap ay alinsunod sa batas. Ang mga kondisyon na dapat matugunan ng nag-aangkat ay nag-iiba depende sa mga itinakda sa alerto sa pag-aangkat, sabi ni Veneziano. Halimbawa, minsan ay kinakailangan ang isang inspeksyon o pagsubok. Sa ibang pagkakataon, ang ilang mga "malinis" na mga pagpapadala ay magreresulta sa pag-aangat ng kautusan.

Mababawasan ba ng Food Safety Modernization Act (FSMA) ang bilang ng mga alerto sa pag-aangkat?

Ang pasya tungkol diyan ay nailabas na, sabi ni Veneziano, ngunit iyon ang layunin. Ang bagong batas ng kaligtasan ng pagkain ay partikular na sumasagot sa pangangailangan na matiyak na ang mga pagkaing inangkat mula sa higit na 150 mga bansa ay ligtas para sa mga mamimili ng U.S. Isinama ng mga bagong awtoridad ang kahilingan na kailangang matiyak ng mga nag-aangkat na ang kanilang mga dayuhang taga-suplay ay may mga kaukulang kontrol na naitatag. At kung ang isang bansa ay hindi magpapahintulot sa mga imbestigador ng U.S. na makapasok sa isang pasilidad sa paggawa ng pagkain, maaaring pigilan ng FDA ang mga pagkain mula sa tagagawa na iyon mula sa pagpasok sa Estados Unidos.

Sa madaling salita, sabi ni Veneziano, ang layuninn ay bigyan ng mas maraming responsibilidad ang mga nag-aangkat upang tiyakin na ang mga produkto na kanilang inaangkat ay hindi kontaminado at ang kanilang mga tagasuplay at mga mamimili ay nagtalaga ng mga kaukulang pag-iingat.

Ang artikulong ito ay nasa Consumer Updates na pahina ng FDA na nagtatampok ng mga pinakabago sa lahat ng mga produktong pinamamahalaan ng FDA.

Inilathala noong Agosto 24, 2011

 
-